DVOJÍ ZÁKON (1968)

Karol Sidon

Žánr: rozhlasová hra
Obsazení: 7 mužů, 2 ženy

Hrou Dvojí zákon se v autorově dramatice otevírá další námětový okruh – interpretace biblické, v tomto případě novozákonní mytologie. Jak název napovídá, drama pomocí Ježíšova portrétu načrtává základy křesťanského myšlení jakožto konfrontačního ke Starému zákonu. Děje se tak prostřednictvím Jidáše, který těsně po ukřižování vypráví Kaifášovi Kristův příběh. V druhé rovině děje doplňuje vyprávění sám Ježíš, zpřítomněný ve vložených retrospektivních scénách – autorově snaze ozvláštnit tentokrát víceméně tradiční formu. Drama ukazuje Krista jako člověka, který nedokázal unést, že ho vlastní lid nepřijal, a tak se dobrovolně vydal smrti, neboť doufal, že se mu podaří probudit věřící alespoň zázrakem vzkříšení. Navzdory vážné tematice, v níž má své kořeny celá západní kultura, se Sidonovi skládaným dějem a především svěžím, nepatetickým dialogem podařilo oživit mýtus natolik, že hra získala až jakýsi transcendentní rozměr. Snad proto ji premiérově uvedl nejen Československý rozhlas (v roce 1969 v režii Jiřího Horčičky), ale byla nastudována také scénicky – v Divadle pracujících v roce 1970 (režie Zdeněk Zydroň).

(Lenka Jungmannová)

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.