Černoch, Radek (CZ)

Černoch, Radek

JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D., je právník se specializací na právo dědické. Je rovněž studentem klasické filologie, kde se zaměřuje na překládání právních textů (zejména Digest) z latiny. Na PrF MU vyučuje právo římské, na FF MU (v rámci svého doktorského studia) latinu pro studenty románských jazyků. Jako herec (a v případě hry Curculio spolupřekladatel) se podílí i na některých inscenacích divadelního spolku Titivillus, působícího při Ústavu klasických studií FF MU. Za překlad hry Curculio aneb Darmojed získal společně s kolegy Eliškou Poláčkovou a Tomášem Weissarem druhé místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2017.


Překlady:

DARMOJED aneb CURCULIO