DARMOJED aneb CURCULIO

Titus Maccius Plautus

Překlad: Tomáš Weissar , Eliška Poláčková , Daniela Urbanová , Radek Černoch
Žánr: komedie
Obsazení: variabilní (minimálně 6 herců)


Dva tisíce let stará komedie, jež na pozadí milostného příběhu z dob starého Říma zpřítomňuje a prověřuje samotné základy komična a divadelního humoru. Mladík Romantikus miluje dívku Errotium, kterou však ve svém domě drží oplzlý kuplíř Pornotékus a chce ji prodat samolibému vojáku jménem Gaius Omnibus Paco, řečenému Poclusemclus. Romantikovi však pomáhá jeho prostořeký otrok Sofistikus a nenažraný příživník Darmojed, a tak mladík nakonec dívku svého srdce díky Darmojedovým intrikám získá za ženu a Paco v ní nalezne svou ztracenou sestru.

Děj hry bude divákovi v jednotlivých momentech nejspíše připomínat komedie Shakespearovy, Goldoniho či Molièra s jejich nevycválanými sluhy, záměnami postav, milostnými avantýrami a peripetiemi se ztroskotanými loděmi a mořskými bouřemi. Všichni tito autoři z římské komedie čerpali, a plautovská palliáta tak tvoří základ evropské komické tradice. Plautovská komedie je navíc natolik protkána množstvím zcizovacích momentů, metadramatických situací a jazykového humoru, že se stává takřka jedním velkým komentářem ke komedii jakožto žánru, a zároveň chytrým a rozverným dialogem se sebou sama.

Překlad hry získal 2. místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2017.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.