Mouawad, Wajdi (CAN)

Mouawad, Wajdi

*1968

významný kanadský spisovatel, dramatik, herec a režisér libanonského původu. Autor se narodil v Libanonu, s rodiči emigroval do Francie, momentálně žije v Montrealu. Wajdi Mouawad je typickým příkladem autora v současném globalizovaném postkoloniálním světě. Autor se nesnaží moralizovat či politizovat problematiku identity, jde vždy o expozici problémů jinak prožívanou mladou generací a jinak generací rodičů - ti, kteří válku rozpoutali, aniž by si uvědomili důsledky pro generaci jejich dětí, nejsou schopni komunikovat. Mouawadova díla v sobě nesou specifickou poetiku a subtilně se blíží pověsti či povídce, jde však v podstatě o komplexní vypravěčskou formu.
Mouawadovy hry jsou posledních několik let neustále na programech frankofonních scén. Mezi jeho nejznámější díla patří divadelní tetralogie Littoral (Pobřeží, překlad Marek Sečkař), Incendies (Požáry, překlad Hana Allendes), Forêts (Lesy, překlad Eva Leimbergerová – překládá se), Ciels (Nebesa, překlad Hana Allendes - překládá se).


Synopse

POŽÁRY

NEBESA

POBŘEŽÍ