HYBRIS

Krzysztof Zanussi

Překlad: Irena Lexová
Žánr: drama o 2 dějstvích
Obsazení: 3 muži (+ 3 statisté), 5 žen

Zanussi se téměř v každém svém literárním i filmovém díle zabývá morální problematikou, kterou většinou situuje do prostředí mezi mladou a starší generaci. Totéž je nosným motivem i v jeho divadelní hře Hybris, která zpracovává polské donedávna velmi tabuizované téma z období partyzánských bojů probíhajících bezprostředně po skončení 2. světové války. Tyto boje, iniciované polskou Zemskou armádou (tzv. ozbrojený odpor vůči stalinskému režimu), vnímány v Evropě jako „občanská válka“, zejména ve východní části Polska (na území, která, jak známo v minulosti podléhala ruskému carskému záboru) trvaly přibližně do druhé poloviny 50. let a vyžádaly si mnohé oběti.

 

Téma provinění v partyzánském boji je vedeno celou hrou, v níž jsou hlavními postavami profesor (Adam) a jeho student (Konrád). Hra se odehrává v současnosti, přesněji v 90. letech. Profesor se po letech emigrace vrací do vlasti, přednáší ve Vratislavi na zdejší univerzitě, kde se setkává se studentem, který se problematikou války a partyzánského poválečného boje zajímá hlouběji. Student, který propátral profesorovu minulost, ho obviňuje z lidského selhání během partyzánských bojů. Divákovi je nastíněn konflikt v době podléhající válečným zákonům, ale i konflikt o lidském selhání, a etické zkoumání o vině a nevině. Celé, zprvu nenápadné drama, obohaceno o spoustu působivých snových reminiscencí, je situováno do luxusního hotelového prostředí. Střet mezi oběma partnery o význam humanistického a politického apelu poválečného Polska, který zde přerůstá do morálního psychosociálního fenoménu, je nejen zajímavým svědectvím historického příběhu, ale zasahuje i do životní orientace hrdinů a předávání zpráv o světě.

 

Termín hybris (řec.) v řeckém starověku znamená navenek projevovanou pýchu, domýšlivost a aroganci, drzé vystupování, jež si žádá potrestání; podle mýtu řečtí bohové pak postihovali i celou společnost.  

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.