KÚROS

Jason Daimon O´Lake

Obsazení: 7 mužů, 2 ženy

Osoby: 

1. Syn, profesor filosofie

2. Kúros, socha (= stylizovaná podoba stojícího nahého mladíka, nadlidské velikosti, která byla hlavním námětem archaického období starořeckého sochařství. Sochy Kúrů bývaly stavěny na hroby, což souviselo s vírou, že nebožtík se po smrti stává héroem [polobohem]. Ženský ekvivalent Kúra se nazýval Koré).

3. Otec, ministr kultury a školství

4. Matka

5. Babička

6. Manželka Syna

7. Psychiatr, kamarád Syna

8. Muž

9. Lid (= hlasy zpoza scény)

10.Muž 1

11.Muž 2

 

 

Rozsáhlá alegorie, v níž se autor doposud nehlouběji zabývá svým životním tématem: zápasem člověka-reformátora se stupňujícím se všeobecným úpadkem lidské společnosti. Ve hře Kúros navíc zaznívají i ozvěny všech forem mravního a ideového útlaku, s nimiž se autor seznámil během svého života: fašistického (v Řecku), komunistického (v Československu), a v poslední době i útlaku globálních aktivit nadnárodních finančních skupin, které způsobují stejně globální, doposud nevídaný mravní úpadek širokých vrstev obyvatel jednotlivých států. V autorově vlasti, Řecku, jsou tyto úpadkové jevy v poslední době zvláště markantní. Hra Kúros má dva hlavní hrdiny: profesora filozofie, který se postaví proti vládnoucí moci, a druhým hrdinou je archaická kultura starověkých Řeků, zosobněná sochou Kúra - symbolem přeměny člověka v poloboha. Zatímco profesor se stává rovný Kúrům, jeho otec, ministr, se stává milovaným vůdcem bezduchých davů a klesá až k morálnímu dnu bezduché konzumní společnosti.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.