O´Lake, Jason Daimon (Řecko)

Jason Daimon O´Lake (Panajotis Turturopulos)

Řecký filmový a divadelní režisér, autor divadelních her. Narozen 2. 2. 1937 v obci Kastella na ostrově Euboia. Vystudoval Filmovou školu v Athénách, obor filmová režie. Na počátku sedmdesátých let studoval i na pražské DAMU, obor divadelní dramaturgie a režie, ale z politických důvodů studia nedokončil, byl vyhoštěn z Československa a emigroval do NSR. Po změně politických poměrů v Řecku se vrátil do vlasti a učil v Athénách na Filmové škole a Divadelní škole. Krátce pracoval i v řecké televizi. Jeho velkou láskou je starořecká kultura, zvláště filosofie (Aristoteles). Ve svých divadelních hrách – dramatech, inspirovaných jeho niternou filozofií a fantazií, vyjadřuje svůj vztah k člověku a světu. Nazývá je vnitřními liturgiemi. V roce 2006 získala jeho hra „Čas odcházení“ první místo v soutěži Ministerstva kultury Řecké republiky o nejlepší divadelní hru roku.