Divadelní grant DILIA

19.5.2024

Grant DILIA je určen k podpoře činoherních inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s důrazem na současnou českou i zahraniční dramatiku a původní tvorbu.

DIVADELNÍ GRANT NA ROK 2024

Vyhlášení výsledků

Podpořeno 9 projektů:

 • 10m² – inscenace původní české hry – DAMU Praha (7.000,- Kč)
 • Labyrinth of Whispers – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha (7.000,- Kč)
 • Není nám to jedno – inscenované čtení dvou divadelních her – FPF Opava (5.000,- Kč)
 • Bratři Haasové – inscenace původní české hry – JAMU Brno (7.000,- Kč)
 • Zadním vchodem na Hrad – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha (7.000,- Kč) 
 • Salón původní tvorby – festival scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Povečeřte s námi – inscenace původní české hry – KDFS FF UP Olomouc (5.000,- Kč)
 • Tahle země je naše – inscenace původní české hry – DAMU Praha + ÚPOL FF UK Praha (7.000,- Kč)
 • Sestra – absolventská inscenace původní dramatizace románu Jáchyma Topola – DAMU Praha (10.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.  

GRATULUJEME!

 

Divadelní grant DILIA je určen k podpoře činoherních inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s důrazem na současnou českou i zahraniční dramatiku a původní tvorbu. Uzávěrka podání žádostí o grant DILIA je 15. prosince 2023.

Žadateli mohou být studenti vysokých uměleckých škol (DiFA JAMU Brno, DAMU Praha) a filozofických fakult (FF MU Brno, FF UK Praha, FF UP Olomouc, FPF SU Opava – obor kulturní dramaturgie).

Studentským projektem se rozumí takový, jehož hlavní inscenační tým (režie, scénografie, úprava atd.) je tvořen pouze studenty.

Podpora bude udělena pouze projektům, jako jsou scénická čtení a inscenace původních českých textů či dosud neuvedených překladů zahraničních her. Jedním z předpokladů úspěchu žádosti je ošetření autorských práv spojených s daným projektem ze strany DILIA.

O grant se mohou ucházet jak projekty vytvořené v rámci školní výuky, tak projekty vytvořené na základě vlastní iniciativy studentů. Žádost o grant podává přímo student (autor, režisér, produkční apod.). Autor projektu (kolektiv) musí být v době podání žádosti řádným studujícím jedné z výše uvedených fakult.

Žádost o grant musí obsahovat:

- popis projektu – název projektu, autoři, inscenační tým, anotace projektu, předpokládaná doba a místo uvádění, přínos projektu (max. 2 strany)

- rozpočet projektu

- potvrzení školy, že případné finanční prostředky z grantu DILIA budou vyúčtovány prostřednictvím příslušné školy (vzor potvrzení naleznete zde)

- žádost musí být odevzdána ve dvou kopiích na adresu Agentážní oddělení DILIA, Krátkého 143/1, Praha 9, 193 00 (k rukám Marie Špalové) + elektronicky na e-mail: spalova@dilia.cz

- žádosti musí být odeslány do 15. prosince 2023 (rozhoduje datum odeslání)

Projekty hodnotí komise složená ze zástupců DILIA. Grant se poskytuje na projekty uskutečněné v kalendářním roce 2024. Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky do 21 dnů od podpisu smlouvy o přidělení grantu.

 Více informací na: spalova@dilia.cz.

 

Stručná historie:

 • V roce 2001 se DILIA rozhodla aktivně se podílet na rozvoji české dramatické tvorby a jejího následného inscenování formou podpory nastupující generace mladých umělců. Vznikl tak Grant DILIA pro podporu vzniku inscenačních projektů studentů uměleckých škol s důrazem na původní tvorbu. Komisi tvořili zástupci jednotlivých fakult (FFUK, DAMU, JAMU, FFMU a FFPU). Tito zástupci sami nominovali uchazeče o grant ze svých škol, studenti se o grant nemohli sami ucházet bez svolení vedení fakulty.  Komise vybírala z grantem podpořených projektů nejzajímavější inscenaci, která získá Cenu Evalda Schorma, spojenou s finanční odměnou přímo pro tvůrce projektu.
 • Od roku 2005 došlo ke změně zaměření jak Grantu DILIA, tak Ceny Evalda Schorma do současné podoby.

 

Projekty podpořené Divadelním grantem DILIA:

Základním cílem je podpora studentů divadelních škol ve vyhledávání a následném uvádění současné české a zahraniční dramatiky, stejně jako v jejich autorské tvorbě (původní hry, překlady, dramatizace).

S podporou Grantu DILIA proběhlo dosud 42 světových premiér, 30 českých premiér a 106 scénických čtení.

2023

Podpořeno 8 projektů:

 • Mlčenlivé volání – inscenace původní české hry – VOŠH Praha (5.000,- Kč)
 • Není nám to jedno – inscenované čtení dvou divadelních her – FPF Opava (5.000,- Kč)
 • Pešková – inscenace původní české hry – DAMU Praha (12.000,- Kč)
 • Dvojí zákon – site-specific inscenace hry Karola Sidona – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby –festival scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Peer Gynt – absolventská inscenace autorské adaptace dramatu Henrika Ibsena – JAMU Brno (10.000,- Kč)
 • Projekt Mosilana – site-specific inscenace původní autorské hry – JAMU Brno (8.000,- Kč)
 • Goodnigh Nobody – inscenace nového autorského textu – JAMU Brno (5.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.  

 

2022 (mimořádný grant)

Podpořeny celkem 3 projekty: 

 • Není nám to jedno – Máma 22 – inscenace překladu bosenské hry – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Na políčku – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha  (10.000,- Kč)
 • Mišpacha Afterglow – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha  (10.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 30.000,- Kč.  

2021

Podpořeno celkem 9 projektů: 

 • Salome – Herodova hostina – inscenace autorské úpravy textu O. Wildea – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Nám je to dvě – inscenované čtení dramatických textů dvou divadelních her – FPF Opava (8.000,- Kč)
 • Neonový kříž – inscenace původní autorské hry – UPOL Olomouc (5.000,- Kč)
 • Demian – překlad a inscenace dramatizace románu Hermanna Hesseho – UPOL Olomouc (8.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2021 – 28. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Sloní muž – inscenace původní autorské hry – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • Na žádost mnoha Pražanů – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha (7.000,- Kč)
 • Corpus Christi – inscenace hry T. McNallyho – DAMU Praha (7.000,- Kč)
 • Táto– inscenace nového autorského textu – DAMU Praha (5.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.  

 

2020

Podpořeno celkem 7 projektů:

 • Poslední zrnko písku – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Pětkrát nula – inscenace původní autorské hry – UPOL Olomouc (5.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2020 – 27. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • asi.milování – inscenace původní autorské hry – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • Doku D. nás smrt nerozdělí – inscenace původní autorské hry – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • Džihádistou snadno a rychle – inscenace nového překladu současné hry – DAMU Praha (15.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.  

 

2019


Podpořeno celkem 5 projektů:

 • Demokraciáda – inscenace původní české hry – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2019 – 26. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Želví slzy – inscenace původní české pohádky – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • David je debil – autorská inscenace – UPOL Olomouc (5.000,- Kč)
Grantová komise rozdělila celkem 50.000,- Kč.  

2018

Podpořeno celkem 6 projektů: 

 • Darmojed – inscenace nového překladu Plautova textu – FFMU Brno (5.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2018 – 25. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Triptych – minifestival autorské tvorby – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • Léto s Monikou – inscenace divadelní adaptace I. Bergmanna – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • Zrození Venuše – autorská inscenace – DAMU Praha (8.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 58.000,- Kč.

 

2017

Podpořeno celkem 7 projektů: 

 • Zítra si povíme – absolventská autorská inscenace – DAMU Praha (5.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2017 – 24. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Sněz tu žábu – scénická čtení současných her v rámci Festivalu francouzského divadla – FFUK Praha (17.000,- Kč)
 • Synáčci – autorská inscenace podle románu Roberta Musila – DAMU (8.000,- Kč)
 • Zářez – klauzurní inscenace původní české hry – DAMU Praha (5.000,- Kč)
 • Silnej čaj – inscenace původní české hry – DAMU Praha (5.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 65.000,- Kč.

 

2016 

Podpořeno celkem 7 projektů: 

 • malé závislosti – absolventská inscenace původní české hry ve světové premiéře – DAMU Praha (12.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2016 – 23. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Mapa Anny – bakalářská inscenace dramatizace knihy povídek Marka Šindelky – DAMU Praha (5.000,- Kč)
 • Sněz tu žábu – scénická čtení současných her v rámci Festivalu francouzského divadla – FFUK Praha (15.000,- Kč)
 • Morčata – inscenace dramatizace románu Ludvíka Vaculíka – DAMU (8.000,- Kč)
 • Červenec – inscenace současné hry Ivana Vyrypajeva – DAMU Praha (5.000,- Kč)

 

2015

Podpořeno celkem 6 projektů: 

 • Rituální vražda Gorge Mastromase – inscenace současné britské hry v české premiéře – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří dosud neuvedených divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2015 – 22. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Festival Svaťák Štvanice – festival nových autorských dramatizací – DAMU Praha (12.000,- Kč)
 • Sněz tu žábu – 3 scénická čtení současných her v rámci Festivalu francouzského divadla – FFUK Praha (13.000,- Kč)
 • Příběhy 20. století – vývoj a inscenace čtyř původních dokumentárních dramat – JAMU Brno (5.000,- Kč)

 

2014

Přihlášeno celkem 14 projektů, z nich podpořeno následujících 5:

 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří dosud neuvedených divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2014 – 21. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Expérience Grand-Guignol – inscenace čtyř nově přeložených francouzských aktovek – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • SPECIFIC 2014: UKRAJINA - scénické čtení dvou ukrajinských her v novém překladu – FFMU, JAMU Brno (12.000,- Kč)
 • Bye bye Baby, Sannas sanna jag - česká premiéra inscenace současné švédské hry v novém českém překladu a nová inscenace švédské hry v českém překladu – FFMU Brno (8.000,- Kč)

2013
Přihlášeno celkem 12 projektů, z nich podpořeno následujících 5: 

 

 • Buranský pamflet pro mrtvé faraóny - překlad a scénické čtení hry mexického dramatika – FFUK Praha (5.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří dosud neuvedených divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2013 – 20. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (25.000,- Kč)
 • Golem - divadelní instalace na základě románu Gustava Meyrinka – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • BŮH DNES – BŮH X - cyklus tři scénických čtení a jedné inscenace – DAMU Praha (15.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 65.000,- Kč.  

 

2012
Přihlášeno celkem 16 projektů, z nich podpořeno následujících 5:

 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů dvou nových překladů a jedné původní   hry – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Absint - inscenace současné francouzské hry v české premiéře – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2012 – JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Rozprostřeno! – inscenace původní české hry – DAMU, FAMU Praha (12.000,- Kč)
 • by.BY 2012 – dvě scénická čtení současných běloruských her v rámci projektu Divadla Feste – FF MU Brno (15.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 62.000,- Kč.  

  

2011
Přihlášeno celkem 16 projektů, z nich podpořeno následujících 7:

 • Scénické čtení tří nových překladů současného anglofonního politického dramatu – FF UK Praha (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2011 – JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů dvou nových překladů a jedné původní hry – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • A. Hilling: Černé zvíře smutek – inscenace – JAMU Brno (12.000,- Kč)
 • Zkažené dítě Dong prodává svou matku – inscenace čínské satiry – DAMU Praha (5.000,- Kč)
 • Yougo! 2011 – dvě scénická čtení her z bývalé Jugoslávie – FF MU Brno (12.000,- Kč)
 • P. Trtílek, J. Krupa: Vůně třešňových květů – scénické čtení – JAMU Brno (6.000,- Kč)

 Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.  

 

2010

Přihlášeno celkem 14 projektů, z nich podpořeno následujících 7:

 • Henrik Ibsen: Brand/Požár – DAMU Praha (12.000,- Kč) 
 • Gerhild Steinbuchová: kopftot – FFUP Olomouc (10.000,- Kč) 
 • Salón původní tvorby – JAMU Brno (15.000,- Kč) 
 • Tři jsou tři –Inscenované čtení nových dramatických textů – FPF Opava (8.000,- Kč) 
 • Jurij Klavdijev: Anna – DAMU Praha (10.000,- Kč) 
 • Petra Tejnorová, Matěj Samec: IAS ON ME DE A – DAMU Praha (8.000,- Kč) 
 • Borislav Pekić, Iva Brdar: Ikarův let – DAMU Praha (5.000,- Kč)

 Grantová komise rozdělila celkem 68.000,- Kč. 

 

2009

Přihlášeno celkem 13 projektů, z nich podpořeno následujících 6:

 • Salón původní tvorby – JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Tři jsou tři – Inscenované čtení dramatických textů tří autorek – FPF Opava (8.000,- Kč)
 • F. Maška: Lešení – JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Scénické čtení W. Bauer: Batyskaf 17-26 – FF UK Praha  (5.000,- Kč)
 • Podoby současného dramatu – německy psané texty nového milénia – FF UP Olomouc (10.000,- Kč)
 • L. N. Andrejev: Kateřina Ivanovna – DAMU Praha (10.000,- Kč)

 Grantová komise rozdělila celkem 63.000,- Kč.

 

2008

Přihlášeno celkem 20 projektů, z nich podpořeno následujících 7:

 • Salon původní tvorby 2008  - JAMU Brno (13.000,- Kč)
 • Karolína Světlá: Kříž u potoka – autorská dramatizace – DAMU Praha (8.000,- Kč)
 • Woody Allen: Central Park West – česká premiéra nového překladu – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol  - autorská dramatizace – DAMU Praha (8.000,- Kč)
 • Panenky  - původní hra – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Setkání s Bruno Schulzem  - FFUK Praha (8.000,- Kč)
 • George Peele: The Old Wives Tale  - nový překlad a inscenace – FFMU Brno (8.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

 

2007

Přihlášeno celkem 31 projektů, z nich podpořeno následujících 9:

 • Neil LaBute: Autobahn – nové překlady a inscenace – DAMU Praha (8.000,-)
 • Máma má... – původní česká hra – FFMU Brno (5.000,- Kč)
 • Magdaléna Frydrychová: Na Věky – původní hra – DAMU (10.000,- Kč)
 • Milan Kaplan, Martin Vlček: Rok v Jistebníku – původní hra – JAMU, DAMU (8.000,- Kč)
 • Reto Finger: Kaltes Land – česká premiéra nového překladu – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Inženýrky ducha – cyklus scénických čtení nových her a překladů – DAMU a FFUK (5.000,- Kč)
 • Salon původní tvorby – JAMU Brno (10.000,- Kč)
 • Leea Klemola: Kokkola – česká premiéra nového překladu (9.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

2006

Přihlášeno celkem 19 projektů, z nich podpořeno následujících 6:

 • Petr Kolečko: původní hra - česká premiéra -  DAMU (10.000,- Kč)
 • Lenka Lagronová: Království – česká premiéra – DAMU (10.000,- Kč)
 • Fausto Paravidino: Dva bratři - česká premiéra překladu DAMU (KALD) (15.000,- Kč)
 • Ingrid Lausund: Případ zborcené páteře  - česká premiéra nového překladu - DAMU (10.000,- Kč)
 • Roman Sikora: Jitro kouzelníků - česká premiéra původní hry - JAMU (10.000,- Kč)
 • Salón původní literární tvorby - JAMU (15.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

 

2005

 • Jan za chrta dán -  KALD DAMU Praha (22.000,- Kč)
 • Salón původní literární tvorby 2005 -  DIFA JAMU Brno (18.000,- Kč)
 • Hliněný kabaret - FF UP Olomouc (18.000,- Kč)
 • Hra o Médei: Hra o Médeu -  FF UK Praha (12.000,- Kč)

 Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

 

2004

 • Salon původní tvorby 2004 - DIFA JAMU Brno (30.000,- Kč)
 • Prázdný prostor II. -  FF UP Olomouc (20.000,- Kč)
 • Sclavi - KTK DAMU Praha (20.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

 

2003

 • Autorské divadlo 2003 - DAMU Praha 
 • Prázdný prostor  - FFUP Olomouc
 •  Salón 2003 - JAMU Brno
 • Brikoláž tří aktovek - FFMU Brno
 • Návštěva u Kanta - FFMU Brno

 

2002

 • Nikola Šuhaj Loupežník – inscenace původní hry – DAMU
 • Salón původní tvorby 2002 - JAMU Brno
 • Filozof a žena - FFMU Brno

 

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše