Divadelní grant DILIA

28.1.2023

Grant DILIA je určen k podpoře činoherních inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s důrazem na současnou českou i zahraniční dramatiku a původní tvorbu.

DIVADELNÍ GRANT NA ROK 2023

Vyhlášení výsledků

V letošním grantovém řízení bylo podpořeno celkem 8 projektů: 

 • Mlčenlivé volání – inscenace původní české hry – VOŠH Praha (5.000,- Kč)
 • Není nám to jedno – inscenované čtení dvou divadelních her – FPF Opava (5.000,- Kč)
 • Pešková – inscenace původní české hry – DAMU Praha (12.000,- Kč)
 • Dvojí zákon – site-specific inscenace hry Karola Sidona – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby –festival scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Peer Gynt – absolventská inscenace autorské adaptace dramatu Henrika Ibsena – JAMU Brno (10.000,- Kč)
 • Projekt Mosilana – site-specific inscenace původní autorské hry – JAMU Brno (8.000,- Kč)
 • Goodnigh Nobody – inscenace nového autorského textu – JAMU Brno (5.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.  

GRATULUJEME! 

 

DIVADELNÍ GRANT NA ROK 2024

Divadelní grant DILIA je určen k podpoře činoherních inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s důrazem na současnou českou i zahraniční dramatiku a původní tvorbu. Uzávěrka podání žádostí o grant DILIA je 15. prosince 2023.

Žadateli mohou být studenti vysokých uměleckých škol (DiFA JAMU Brno, DAMU Praha) a filozofických fakult (FF MU Brno, FF UK Praha, FF UP Olomouc, FPF SU Opava – obor kulturní dramaturgie).

Studentským projektem se rozumí takový, jehož hlavní inscenační tým (režie, scénografie, úprava atd.) je tvořen pouze studenty.

Podpora bude udělena pouze projektům, jako jsou scénická čtení a inscenace původních českých textů či dosud neuvedených překladů zahraničních her. Jedním z předpokladů úspěchu žádosti je ošetření autorských práv spojených s daným projektem ze strany DILIA.

O grant se mohou ucházet jak projekty vytvořené v rámci školní výuky, tak projekty vytvořené na základě vlastní iniciativy studentů. Žádost o grant podává přímo student (autor, režisér, produkční apod.). Autor projektu (kolektiv) musí být v době podání žádosti řádným studujícím jedné z výše uvedených fakult.

Žádost o grant musí obsahovat:

- popis projektu – název projektu, autoři, inscenační tým, anotace projektu, předpokládaná doba a místo uvádění, přínos projektu (max. 2 strany)

- rozpočet projektu

- potvrzení školy, že případné finanční prostředky z grantu DILIA budou vyúčtovány prostřednictvím příslušné školy (vzor potvrzení naleznete zde)

- žádost musí být odevzdána ve dvou kopiích na adresu Agentážní oddělení DILIA, Krátkého 143/1, Praha 9, 193 00 (k rukám Marie Špalové) + elektronicky na e-mail: spalova@dilia.cz

- žádosti musí být odeslány do 15. prosince 2023 (rozhoduje datum odeslání)

Projekty hodnotí komise složená ze zástupců DILIA. Grant se poskytuje na projekty uskutečněné v kalendářním roce 2024. Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky do 21 dnů od podpisu smlouvy o přidělení grantu.

 Více informací na: spalova@dilia.cz.

 

 

Stručná historie:

 • V roce 2001 se DILIA rozhodla aktivně se podílet na rozvoji české dramatické tvorby a jejího následného inscenování formou podpory nastupující generace mladých umělců. Vznikl tak Grant DILIA pro podporu vzniku inscenačních projektů studentů uměleckých škol s důrazem na původní tvorbu. Komisi tvořili zástupci jednotlivých fakult (FFUK, DAMU, JAMU, FFMU a FFPU). Tito zástupci sami nominovali uchazeče o grant ze svých škol, studenti se o grant nemohli sami ucházet bez svolení vedení fakulty.  Komise vybírala z grantem podpořených projektů nejzajímavější inscenaci, která získá Cenu Evalda Schorma, spojenou s finanční odměnou přímo pro tvůrce projektu.
 • Od roku 2005 došlo ke změně zaměření jak Grantu DILIA, tak Ceny Evalda Schorma do současné podoby.

 

Projekty podpořené Divadelním grantem DILIA:

Základním cílem je podpora studentů divadelních škol ve vyhledávání a následném uvádění současné české a zahraniční dramatiky, stejně jako v jejich autorské tvorbě (původní hry, překlady, dramatizace).

S podporou Grantu DILIA proběhlo dosud 39 světových premiér, 30 českých premiér a 100 scénických čtení.

2022 (mimořádný grant)

Podpořeny celkem 3 projekty: 

 • Není nám to jedno – Máma 22 – inscenace překladu bosenské hry – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Na políčku – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha  (10.000,- Kč)
 • Mišpacha Afterglow – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha  (10.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 30.000,- Kč.  

2021

Podpořeno celkem 9 projektů: 

 • Salome – Herodova hostina – inscenace autorské úpravy textu O. Wildea – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Nám je to dvě – inscenované čtení dramatických textů dvou divadelních her – FPF Opava (8.000,- Kč)
 • Neonový kříž – inscenace původní autorské hry – UPOL Olomouc (5.000,- Kč)
 • Demian – překlad a inscenace dramatizace románu Hermanna Hesseho – UPOL Olomouc (8.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2021 – 28. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Sloní muž – inscenace původní autorské hry – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • Na žádost mnoha Pražanů – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha (7.000,- Kč)
 • Corpus Christi – inscenace hry T. McNallyho – DAMU Praha (7.000,- Kč)
 • Táto– inscenace nového autorského textu – DAMU Praha (5.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.  

 

2020

Podpořeno celkem 7 projektů:

 • Poslední zrnko písku – inscenace původní autorské hry – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Pětkrát nula – inscenace původní autorské hry – UPOL Olomouc (5.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2020 – 27. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • asi.milování – inscenace původní autorské hry – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • Doku D. nás smrt nerozdělí – inscenace původní autorské hry – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • Džihádistou snadno a rychle – inscenace nového překladu současné hry – DAMU Praha (15.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.  

 

2019


Podpořeno celkem 5 projektů:

 • Demokraciáda – inscenace původní české hry – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2019 – 26. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Želví slzy – inscenace původní české pohádky – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • David je debil – autorská inscenace – UPOL Olomouc (5.000,- Kč)
Grantová komise rozdělila celkem 50.000,- Kč.  

2018

Podpořeno celkem 6 projektů: 

 • Darmojed – inscenace nového překladu Plautova textu – FFMU Brno (5.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2018 – 25. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Triptych – minifestival autorské tvorby – JAMU Brno (5.000,- Kč)
 • Léto s Monikou – inscenace divadelní adaptace I. Bergmanna – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • Zrození Venuše – autorská inscenace – DAMU Praha (8.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 58.000,- Kč.

 

2017

Podpořeno celkem 7 projektů: 

 • Zítra si povíme – absolventská autorská inscenace – DAMU Praha (5.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2017 – 24. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Sněz tu žábu – scénická čtení současných her v rámci Festivalu francouzského divadla – FFUK Praha (17.000,- Kč)
 • Synáčci – autorská inscenace podle románu Roberta Musila – DAMU (8.000,- Kč)
 • Zářez – klauzurní inscenace původní české hry – DAMU Praha (5.000,- Kč)
 • Silnej čaj – inscenace původní české hry – DAMU Praha (5.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 65.000,- Kč.

 

2016 

Podpořeno celkem 7 projektů: 

 • malé závislosti – absolventská inscenace původní české hry ve světové premiéře – DAMU Praha (12.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2016 – 23. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Mapa Anny – bakalářská inscenace dramatizace knihy povídek Marka Šindelky – DAMU Praha (5.000,- Kč)
 • Sněz tu žábu – scénická čtení současných her v rámci Festivalu francouzského divadla – FFUK Praha (15.000,- Kč)
 • Morčata – inscenace dramatizace románu Ludvíka Vaculíka – DAMU (8.000,- Kč)
 • Červenec – inscenace současné hry Ivana Vyrypajeva – DAMU Praha (5.000,- Kč)

 

2015

Podpořeno celkem 6 projektů: 

 • Rituální vražda Gorge Mastromase – inscenace současné britské hry v české premiéře – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří dosud neuvedených divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2015 – 22. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Festival Svaťák Štvanice – festival nových autorských dramatizací – DAMU Praha (12.000,- Kč)
 • Sněz tu žábu – 3 scénická čtení současných her v rámci Festivalu francouzského divadla – FFUK Praha (13.000,- Kč)
 • Příběhy 20. století – vývoj a inscenace čtyř původních dokumentárních dramat – JAMU Brno (5.000,- Kč)

 

2014

Přihlášeno celkem 14 projektů, z nich podpořeno následujících 5:

 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří dosud neuvedených divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2014 – 21. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Expérience Grand-Guignol – inscenace čtyř nově přeložených francouzských aktovek – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • SPECIFIC 2014: UKRAJINA - scénické čtení dvou ukrajinských her v novém překladu – FFMU, JAMU Brno (12.000,- Kč)
 • Bye bye Baby, Sannas sanna jag - česká premiéra inscenace současné švédské hry v novém českém překladu a nová inscenace švédské hry v českém překladu – FFMU Brno (8.000,- Kč)

2013
Přihlášeno celkem 12 projektů, z nich podpořeno následujících 5: 

 

 • Buranský pamflet pro mrtvé faraóny - překlad a scénické čtení hry mexického dramatika – FFUK Praha (5.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů tří dosud neuvedených divadelních her – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2013 – 20. ročník festivalu scénického čtení původní autorské tvorby - JAMU Brno (25.000,- Kč)
 • Golem - divadelní instalace na základě románu Gustava Meyrinka – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • BŮH DNES – BŮH X - cyklus tři scénických čtení a jedné inscenace – DAMU Praha (15.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 65.000,- Kč.  

 

2012
Přihlášeno celkem 16 projektů, z nich podpořeno následujících 5:

 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů dvou nových překladů a jedné původní   hry – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • Absint - inscenace současné francouzské hry v české premiéře – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2012 – JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Rozprostřeno! – inscenace původní české hry – DAMU, FAMU Praha (12.000,- Kč)
 • by.BY 2012 – dvě scénická čtení současných běloruských her v rámci projektu Divadla Feste – FF MU Brno (15.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 62.000,- Kč.  

  

2011
Přihlášeno celkem 16 projektů, z nich podpořeno následujících 7:

 • Scénické čtení tří nových překladů současného anglofonního politického dramatu – FF UK Praha (10.000,- Kč)
 • Salón původní tvorby 2011 – JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • 3jsou3 – inscenované čtení dramatických textů dvou nových překladů a jedné původní hry – FPF Opava (10.000,- Kč)
 • A. Hilling: Černé zvíře smutek – inscenace – JAMU Brno (12.000,- Kč)
 • Zkažené dítě Dong prodává svou matku – inscenace čínské satiry – DAMU Praha (5.000,- Kč)
 • Yougo! 2011 – dvě scénická čtení her z bývalé Jugoslávie – FF MU Brno (12.000,- Kč)
 • P. Trtílek, J. Krupa: Vůně třešňových květů – scénické čtení – JAMU Brno (6.000,- Kč)

 Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.  

 

2010

Přihlášeno celkem 14 projektů, z nich podpořeno následujících 7:

 • Henrik Ibsen: Brand/Požár – DAMU Praha (12.000,- Kč) 
 • Gerhild Steinbuchová: kopftot – FFUP Olomouc (10.000,- Kč) 
 • Salón původní tvorby – JAMU Brno (15.000,- Kč) 
 • Tři jsou tři –Inscenované čtení nových dramatických textů – FPF Opava (8.000,- Kč) 
 • Jurij Klavdijev: Anna – DAMU Praha (10.000,- Kč) 
 • Petra Tejnorová, Matěj Samec: IAS ON ME DE A – DAMU Praha (8.000,- Kč) 
 • Borislav Pekić, Iva Brdar: Ikarův let – DAMU Praha (5.000,- Kč)

 Grantová komise rozdělila celkem 68.000,- Kč. 

 

2009

Přihlášeno celkem 13 projektů, z nich podpořeno následujících 6:

 • Salón původní tvorby – JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Tři jsou tři – Inscenované čtení dramatických textů tří autorek – FPF Opava (8.000,- Kč)
 • F. Maška: Lešení – JAMU Brno (15.000,- Kč)
 • Scénické čtení W. Bauer: Batyskaf 17-26 – FF UK Praha  (5.000,- Kč)
 • Podoby současného dramatu – německy psané texty nového milénia – FF UP Olomouc (10.000,- Kč)
 • L. N. Andrejev: Kateřina Ivanovna – DAMU Praha (10.000,- Kč)

 Grantová komise rozdělila celkem 63.000,- Kč.

 

2008

Přihlášeno celkem 20 projektů, z nich podpořeno následujících 7:

 • Salon původní tvorby 2008  - JAMU Brno (13.000,- Kč)
 • Karolína Světlá: Kříž u potoka – autorská dramatizace – DAMU Praha (8.000,- Kč)
 • Woody Allen: Central Park West – česká premiéra nového překladu – DAMU Praha (15.000,- Kč)
 • Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol  - autorská dramatizace – DAMU Praha (8.000,- Kč)
 • Panenky  - původní hra – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Setkání s Bruno Schulzem  - FFUK Praha (8.000,- Kč)
 • George Peele: The Old Wives Tale  - nový překlad a inscenace – FFMU Brno (8.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

 

2007

Přihlášeno celkem 31 projektů, z nich podpořeno následujících 9:

 • Neil LaBute: Autobahn – nové překlady a inscenace – DAMU Praha (8.000,-)
 • Máma má... – původní česká hra – FFMU Brno (5.000,- Kč)
 • Magdaléna Frydrychová: Na Věky – původní hra – DAMU (10.000,- Kč)
 • Milan Kaplan, Martin Vlček: Rok v Jistebníku – původní hra – JAMU, DAMU (8.000,- Kč)
 • Reto Finger: Kaltes Land – česká premiéra nového překladu – DAMU Praha (10.000,- Kč)
 • Inženýrky ducha – cyklus scénických čtení nových her a překladů – DAMU a FFUK (5.000,- Kč)
 • Salon původní tvorby – JAMU Brno (10.000,- Kč)
 • Leea Klemola: Kokkola – česká premiéra nového překladu (9.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

2006

Přihlášeno celkem 19 projektů, z nich podpořeno následujících 6:

 • Petr Kolečko: původní hra - česká premiéra -  DAMU (10.000,- Kč)
 • Lenka Lagronová: Království – česká premiéra – DAMU (10.000,- Kč)
 • Fausto Paravidino: Dva bratři - česká premiéra překladu DAMU (KALD) (15.000,- Kč)
 • Ingrid Lausund: Případ zborcené páteře  - česká premiéra nového překladu - DAMU (10.000,- Kč)
 • Roman Sikora: Jitro kouzelníků - česká premiéra původní hry - JAMU (10.000,- Kč)
 • Salón původní literární tvorby - JAMU (15.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

 

2005

 • Jan za chrta dán -  KALD DAMU Praha (22.000,- Kč)
 • Salón původní literární tvorby 2005 -  DIFA JAMU Brno (18.000,- Kč)
 • Hliněný kabaret - FF UP Olomouc (18.000,- Kč)
 • Hra o Médei: Hra o Médeu -  FF UK Praha (12.000,- Kč)

 Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

 

2004

 • Salon původní tvorby 2004 - DIFA JAMU Brno (30.000,- Kč)
 • Prázdný prostor II. -  FF UP Olomouc (20.000,- Kč)
 • Sclavi - KTK DAMU Praha (20.000,- Kč)

Grantová komise rozdělila celkem 70.000,- Kč.

 

2003

 • Autorské divadlo 2003 - DAMU Praha 
 • Prázdný prostor  - FFUP Olomouc
 •  Salón 2003 - JAMU Brno
 • Brikoláž tří aktovek - FFMU Brno
 • Návštěva u Kanta - FFMU Brno

 

2002

 • Nikola Šuhaj Loupežník – inscenace původní hry – DAMU
 • Salón původní tvorby 2002 - JAMU Brno
 • Filozof a žena - FFMU Brno