PĚTKRÁT ČLOVĚK MUŽ (Fünf Mann Menschen)

Ernst Jandl

Překlad: Zuzana Augustová
Žánr: stereo-rozhlasová hra
Obsazení: variabilní


Ernst Jandl o své experimentální hře:

Práce na rozhlasové hře „Pětkrát člověk muž“ započala zcela prostým plánem. Samo médium, stereofonie v rozhlase, mělo určovat druh a průběh hry. Po celé šířce zvukového prostoru jsem rozmístil pět pozic, ze kterých měla řeč znít: vlevo, napůl vlevo, ve středu, napůl vpravo, vpravo. Těchto pět pozic bylo rovnocenných, a navíc představovaly určitý situační model.
Jaké existují situace, ve kterých vedle sebe v prostoru figuruje pět rovnocenných pozic? Tak zněla otázka. Byly nalezeny a použity následující situace: porodnice – pět vedle sebe v řadě ležících kojenců; škola - pět vedle sebe sedících chlapců; kino – pět vedle sebe sedících mladých mužů; vojenský šik – pět vedle sebe v řadě pochodujících vojáků; špitál – pět pacientů v pěti postelích vedle sebe; soud – pět obviněných vedle sebe na lavici obžalovaných; poprava - pět odsouzených postavených v řadě ke zdi.
Tím byla stanovena linie, průběh, pořadí scén, jež bylo možné doplnit dalšími scénami, přičemž bylo nutné zachovat pět figur, ovšem nikoli schéma pěti pozic. Takže bylo možné rozsadit těch pět též kolem hospodského stolu, nebo do kupé ve vlaku na dvě lavice proti sobě.
Schéma pěti pozic splnilo svůj účel: dodalo sedm z celkem třinácti scén, a tím i parabolický průběh, podobenství lidského života. Schéma určilo také to, že pět lidí, kteří z pěti pozic vznikli, nebyli jednotlivci, že nehráli každý svou vlastní roli, nýbrž všichni tutéž, pětkrát muž, zástupně za tolik jiných obyvatel Země. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.