PROSTOR

Ernst Jandl

Překlad: Zuzana Augustová
Žánr: scénická báseň pro osvětlovače a zvukaře
Obsazení: 2 muži


       Hra „prostor“ nenavazuje na rakouskou roztomilou divadelní tradici a ani není jejím úkolem dát divadlu, co jeho jest. Mnohem spíše se snaží být součástí praktického výzkumu divadla (jež je přitom vnímáno jako něco daného a vysoce technicky rozvinutého) tím, že si za své optické i akustické téma zvolí prostorovou zkušenost divadla. Ze všech aspektů divadla si, podobně jako to dělá konkrétní poezie v oblasti lyriky, vybere jeden jediný, a to prostorový, aspekt divadelního prostoru, a výlučně z něj stvoří optickou a akustickou divadelní událost, dokonce se zbytkem sémantiky, tedy minimem řečové výpovědi. Je to konec konců táž metoda redukce, která má za cíl zkoumání a ukazování, o níž je pokaždé, a právem, řeč v souvislosti s konkrétní poezií.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.