POBŘEŽÍ (Seascape)

Edward Albee

Překlad: Věra Šedá
Obsazení: 2 muži, 2 ženy


Klasická americká hra odehrávající se na příjemném mořském břehu, kde tráví piknik manželský pár středního věku. Jsou spolu již dlouho, děti jsou dávno z domu a tak je čas uvidět ve vzájemných vztazích touhy, které zůstaly nenaplněny, sny, které se nerealizovaly. Když jsou On a Ona v nejlepším, objeví se na pláži další pár, také On a Ona. Odkud přišli? Z moře? Jedno je jisté, jsou to ještěři. Začíná tak trochá čapkovský příběh plný otázek, nečekaného humoru, nostalgie a hluboké lidskosti. 

Dovolená v přímořském letovisku je pro manžele Charlie a Nancy příležitostí k rekapitulaci peripetií dlouhodobého vztahu. S vtipem a ironií glosují své hořké i humorné životní etapy. Vynikající dramatik Edward Albee vystupňuje situaci nečekaným atraktivním zvratem: z mořských hlubin se překvapivě vynoří další, ovšem velmi bizarní manželský pár - dva ještěři. Lačně poznávají nový životní prostor, ale vzápětí jsou konfrontováni se světem jiných životních zkušeností, odlišného myšlení a cítění - se světem lidí. Vzájemné poznávání přinese oběma dvojicím nečekané obohacení.

    Edward Albee je stálicí moderního světového divadla. Je autorem, který své hry "zalidňuje" velkým množstvím postav, nezabývá se historickými událostmi ani dějinnými zvraty, ale předestírá před diváka rodinné osudy či manželské vztahy, často velice intimní. Jeho hry nikdy nepostrádají nápad, vtip a eleganci. A protože tento dramatik navíc nabízí mistrně psaným dialogem i mimořádné příležitosti pro herce, odnášejí si diváci z jeho her i silné zážitky z hereckých výkonů.


  Text je k dispozici v DILIA.