O'Neill Eugene


:


Eugene Gladstone O'Neill byl americký dramatik, čtyřnásobný nositel Pulitzerovy ceny a nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1936.
Krátce studoval na Harvadu, což přispělo k jeho rozvinutí spolupráce s divadelními společnostmi. Kromě toho se O'Neill snažil proniknout na Broadway. Velkého uznání zde dosáhl roku 1920 hrou Za obzor, ve které se umělecky plně našel a poprvé naplno otevřel své téma: neúnavnou snahu hlavních hrdinů zvrátit svůj promarněný život. Roku 1921 uvedl na Broadway svou další slavnou hru Anna Christie. Od roku 1926 začal psát hry pouze pro Theatre Guild, tehdy jednu z nejlepších broadwayských institucí. Roku 1931 zde O'Neill uvedl jedno ze svých stěžejních děl, dramatickou trilogii Smutek sluší Elektře, ve které se pokusil najít moderní ekvivalent antického mýtu. Posmrtně mu vyšla hra Cesta dlouhým dnem do noci autobiograficky zobrazující rodinné prostředí alkoholika a matky závislé na morfiu. Ta je dodnes považovaná za jeho nejlepší dílo.

O'Neillovy divadelní hry mají hluboký psychologický podtext, neboť zkoumají motivy odcizení, viny, iluze, touhy a zklamání. O'Neill v nich zobrazuje rodinné vztahy ničené nenávistí, incestní láskou a cizoložstvím, které ústí ve vraždy a sebevraždy vyvolané nepřekonatelným vědomím viny a trestu. „Za jeho dramatické dílo, charakterizované mocnou působivostí, čestností, silnými city a svébytným pojetím tragičnosti“ (citace z odůvodnění Švédské akademie) mu byla roku 1936 jako druhému americkému spisovateli (a doposud jako jedinému americkému dramatikovi) udělena Nobelova cena za literaturu.

Výběr z dramat

Thirst and Other One-Act Plays (1914, Žízeň a jiné aktovky) - sborník prvních O'Neillových her, čtyři aktovky z námořnického prostředí spojené postavami z posádky fiktivní lodi Glencairn

The Emperor Jones (1920, Císař Jones) - expresionistické drama strachu a zlého svědomí černošského diktátora na malém ostrově ve Střední Americe

Beyond the Horizon (1920, Za obzor) - první z řady broadwayských her, Pulitzerova cena.

The Straw (1921, Stéblo) - hra na motivy O'Neillova pobytu v sanatoriu

Anna Christie (1921) - drama prostitutky s čistou duší, která přece jen najde svou pravou lásku, Pulitzerova cena.

The Hairy Ape (1922, Chlupatá opice) - drama odcizení, individualistické revolty a anarchistických postojů s pronikavým sociálním obsahem, obraz člověka, který nedokáže najít své místo ve společnosti a v životě, a skončí ve smrtelném objetí obrovské gorily

All God's Chillun Got Wings (1924, Všechny boží děti mají křídla) - příběh manželství černocha s běloškou, ve kterém jsou zdramatizovány rasové předsudky.

Desire Under the Elms (1924, Touha pod jilmy) - drama konfliktu mezi otcem a synem s tématem chtivosti a touhy ovládat

The Great God Brown (1926, Velký bůh Brown) - symbolicko-poetická hra tragicky ironizující moderní podnikatelský materialismus

Miliónový Marco (1927, Marco Millions) - satirická pseudohistorická komedie odehrávající se ve 13. století s hlavní postavou cestovatele Marka Pola stavící do kontrastu oduševnělý Orient s odduševnělou západní civilizací

Podivná mezihra (1928, Strange Interlude) - hra, ve které O'Neill použil metodu proudu vědomí a vnitřních monologů, Pulitzerova cena.

Dynamo (1929) - hra, ve které mladý hrdina hledá náhradu za ztraceného křesťanského Boha

Smutek sluší Elektře (1931, Mourning Becomes Electra) - dramatická trilogie, ve které O'Neill zasadil příběh Aischylovy Oresteie do prostředí Nové Anglie po skončení války Severu proti Jihu. Děj se odehrává v patricijské rodině zmítané vzájemnou nenávistí a autor v něm zdůrazňuje osudovou předurčenost danou rodiči a proti principu života staví princip války a smrti, jehož vtělení vidí ve zhoubné síle puritánské vášnivosti.

Ach, ta léta bláznivá! (1933, Ah, Wilderness!) - jediná O'Neillova komedie, populární

Days Without End (1934, Dny bez konce) - moderní faustiáda, ve které O'Neill přivedl na scénu hrdinu rozdvojeného do postavy faustovské a mefistofelské

Ledař přichází (1946, The Iceman Cometh) - pochmurné drama napsané již roku 1939 vyjadřující myšlenku, že člověk zbavený svých iluzí je zaslíben smrti

Dlouhá denní cesta do noci (1956, Long Days Journey Into Night) - posmrtně uvedená divadelní hra, oceněná Pulitzerovou cenou, vrchol O'Neillovy tvorby. Jde o otřesné psychoanalytické drama o na morfiu závislé matce, lakomém otci a dvou bratrech, kteří stále hledají své pravé místo v životě. Hra, analyzující rozklad lidské osobnosti a rodinných vztahů pod vlivem chorobných podmínek spolužití a prostředí, byla napsána již roku 1941 a vykazuje značné autobiografické prvky.

A Touch of the Poet (1957, Tak trochu básník), posmrtně uvedená tragikomedie z roku 1942 patřící do O'Neillova nedokončeného cyklu Příběh vlastníků, kteří se sami vyvlastnili, v níž dominuje myšlenka potřebnosti iluzí o sobě samém pro lidský život.

Hughie (1957) - posmrtně uvedená mistrovská jednoaktovka z roku 1941 autenticky zobrazující atmosférou dvacátých let 20. století