PŘÍSTUP (The Approach, 2018)

Mark O´Rowe

Překlad: Ondřej Pilný
Žánr: činohra
Obsazení: 3 ženy


Přítelkyně u kávy proberou mnohé – staré časy, nové milence, účesy, diety, záležitosti, jejichž význam nepřekračuje horizont jednoho dne, ale i zásadní životní události. Irský dramatik bravurně ovládá tempo dialogů, přechody a zámlky. Tři ženy a tři rozhovory, mezi kterými uběhne mnoho let a změní se spousta okolností. Partneři přicházejí a odcházejí. Postupně se zaceluje rána mezi sestrami Ann a Denis, jak čas léčí zdánlivě nepřekonatelnou nenávist (Denis začala chodit s předchozím partnerem své sestry a když zemřel, Ann mu odmítla přijít na pohřeb). Z řeči vyplývá, kolik času uběhlo a co se změnilo, nicméně poslední scénou, která je totožná s tou výchozí, se celý vývoj děje uzavírá do kruhu, jako by se všechno opakovalo (každá má zkušenost s partnerem, který připravoval křížovky s tajenkou). Jako by ve vztazích postav bylo něco, co je vždycky spojuje, ačkoli se v daném okamžiku každá nachází v jiné situaci…   


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.