O´Rowe, Mark (Island)

Mark ORowe (narozen v roce 1970) je jedním z nejzajímavějších autorů současného Irska. Patří ke generaci, která přenáší těžiště dramatické tvorby z venkova k městským příběhům. Zabývá se problémy současného Irska, které se pomalu z dávno zaujímané pozice "negrů Evropy" dostává do pozice "keltského tygra". V ORoweho dílech se ale většinou setkáme s odvrácenou stranou irského ekonomického ráje, jeho postavy jsou asociální vyděděnci, vztahy bývají zásadně nefunkční, vyhlídky neradostné. Kromě divadelních her je Mark ORowe autorem scénáře k úspěšnému filmu Intermission.

Divadelní hry:
Annas Ankle
Crestfall
From Both Hips
Howie the Rookie
Made in China
Terminus - v elektronické podobě k dispozici v DILIA