Denemarková Radka


:


Vystudovala Filozofickou fakultu UK (germanistika - bohemistika), roku 1997 získala doktorát. Působila jako vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, též jako lektorka a dramaturgyně v pražském Divadle Na zábradlí. Publikovala monografii divadelního a filmového režiséra Evalda Schorma Sám sobě nepřítelem (1998), redigovala sborník Zlatá šedesátá (2000), je autorkou studie Ohlédnutí za Milenou Honzíkovou (in Dopis zmizelému, Torst, 2003), románů A já pořád kdo to tluče (Petrov, vydání maďarské a bulharské), Peníze od Hitlera (Host, 2006, v mezinárodní koprodukci se připravuje zfilmování, vydání anglické, německé, polské, slovinské, maďarské, italské ad., divadelní dramatizace uvedena 2010 v pražském Švandově divadle) a rozsáhlého faktografického románu Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla (Host, 2008). Nominována byla na Cenu Alfréda Radoka (2003), v roce 2007 získal její román Peníze od Hitlera cenu Magnesia Litera za nejlepší prózu roku, v roce 2009 byl nominovaný na polskou cenu Angelus. V roce 2009 román Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla získal cenu Magnesia Litera za nejlepší knihu v kategorii publicistiky a kniha byla rovněž nominována na Cenu Josefa Škvoreckého. V roce 2010 napsala divadelní hru Spací vady, kterou ve světové premiéře uvádí Divadlo Na zábradlí. Překládá z němčiny, zejména studie, divadelní hry (Bertolt Brecht, Elizabeth Hauptmannová, Roland Schimmelpfennig, David Gieselmann, Fritz Kater, Franz Xaver Kroetz ad.), prózu (Michael Stavarič), uvedla do češtiny nositelku Nobelovy ceny Herta Müllerovou. Scenáristicky se podílela na televizních dokumentech o význačných osobnostech (Evald Schorm, Alfréd Radok, Emil František Burian, Jindřich Honzl, František Tröster, Bohuslav Reynek, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek). Články, recenze a studie publikuje například v Tvaru, České literatuře, Lidových novinách, Respektu, Hospodářských novinách. V roce 2007 pobývala na tvůrčím stipendiu ve Wiesbadenu, v roce 2008 v Berlíně (Literarisches Colloquium Berlin), v roce 2010 v Grazu. Žije v Praze.