Šotkovský, Jan (Česká republika)

<?php echo $this->item->title; ?>

Absolvoval dramaturgii na JAMU, kde je v současnosti pedagogem ateliéru muzikálového herectví. Je činným dramaturgem BURANTEATRu a Mětského divadla Brno, kde se pravidelně věnuje i dramaturgii muzikálu. Překládá z polštiny, němčiny (Cyklisté) a angličtiny (Skleněný strop).