Knihovny

DILIA coby kolektivní správce práv autorů slovesných děl a Národní knihovna ČR spolupracují za účelem vypořádání autorských práv knihovnami v následujích oblastech.

Jedná se o:

O tom, co tato spolupráce pro jednotlivé knihovny znamená, se dozvíte více po kliknutí na výše uvedené odkazy.