Licencování digitálních služeb knihoven

21.10.2021

Novela autorského zákona č. 102/2017 Sb. přinesla dlouho připravovanou možnost licencování digitálních služeb knihoven ze strany kolektivních správců. Citovaná novela Národní knihovně ČR (dále „NK ČR“) umožňuje řešit zpřístupnění tzv. děl nedostupných na trhu (dále „DNNT“) prostřednictvím rozšířené kolektivní správy.

Národní knihovna ČR a kolektivní správci DILIA a OOA-S dojednali sazebník, na jehož základě k odlicencování digitálních služeb knihoven pro DNNT došlo. Toto licence umožňuje NK ČR a všem knihovnám spadajícím do systému knihoven podle knihovního zákona za dodržení zákonných a smluvních podmínek digitalizovat a dohodnutými způsoby zpřístupňovat svým registrovaným čtenářům díla vydaná do konce roku 1989, resp. 2007 (neexistuje-li na trhu dostupné vydání těchto děl).

Na základě dohodnutého modelu tak knihovny mohou:

  • vytvářet jednotný digitální fond zveřejněných monografií a periodik
  • tento digitální fond sdílet v rámci všech zúčastněných knihoven
  • zobrazit díla z tohoto fondu na terminálech jakékoli zúčastněné knihovny
  • umožnit registrovanému čtenáři jakékoli zúčastněné knihovny vzdálený přístup k dílům z tohoto fondu

DILIA uzavřela s Národní knihovnou České republiky na odlicencování digitálních služeb ve vztahu k DNNT kolektivní smlouvu, která upravuje podmínky výše uvedených způsobů užití děl v knihovnách.

Odměna za výše uvedené digitální služby je sjednaná v paušální výši a je následně rozúčtována v souladu s rozúčtovacím řádem DILIA v rámci tzv. řádného rozúčtování.

Aby autoři obdrželi svůj podíl z vybraných odměn, musí se u DILIA zaregistrovat na základě "Smlouvy o pověření výkonem kolektivní správy" nebo "Přihlášky k evidenci" a vyplnit ohlášky vydaných děl. Podobnosti k přihlášení u DILIA najdete v článku na www.dila.cz/autori.

Autoři jsou v tomto případě DILIA zastupováni ze zákona. Pokud si autoři / nositelé práv z jakéhokoli důvodu nepřejí, aby některé jejich dílo, či všechna jejich díla spadala do režimu licencování podle kolektivní smlouvy mezi DILIA a Národní knihovnou, mohou účinky této smlouvy vyloučit pomocí formuláře zde.