Úschova díla

5.1.2023

DILIA nabízí autorům mimo jiné službu, která se nazývá úschova díla.

Často se setkáváme s nesprávnými názory na funkci takové úschovy, dalo by se říci, že v povědomí autorské veřejnosti jsou zakořeněny fámy týkající se povahy této služby. Proto níže věnuji pár slov o účelu úschovy a jejích důsledcích.

Smyslem uložení díla do úschovy v DILIA je především ochrana proti nebezpečí, které hrozí ve chvíli, kdy autor dosud nezveřejněného díla poprvé nabízí své dílo uživateli (nakladateli, televizní stanici, apod.). V těchto případech se bohužel čas od času stává, že se dílo dostane do rukou člověka nepoctivého, a ten se začne prohlašovat za jeho autora, neboli dílo pravému autorovi jakoby „zcizí“. Vznikne tedy spor o autorství a skutečný autor má problémy s dokazováním, že dílo skutečně vytvořil on, jelikož dílo dosud nespatřilo světlo světa, nebylo zveřejněno pod jeho jménem, dokonce se může stát, že takové dílo dosud spatřily pouze dvě osoby – pravý autor a podvodník. Jako nepřímý důkaz o autorství mu pak poslouží skutečnost, že uschoval dílo u DILIA ještě předtím, nežli jej předal onomu podvodníkovi, tj. z data úschovy je jasné, že měl dílo v dispozici dříve, než se náš podvodník začal prohlašovat za autora. 

Rád bych zdůraznil, že jde o důkaz nepřímý, to znamená, že úschova není osvědčením o autorství, není osvědčením o vzniku autorského práva, samozřejmě ani vznik autorského práva nezakládá. Podle českého práva je autorem vždy ten, kdo dílo vytvořil, není přitom rozhodné, zda dílo uschoval u DILIA nebo třeba u notáře, advokáta, anebo dílo nikam do úschovy neuložil. Autorské právo vzniká autorovi okamžikem, kdy je dílo vytvořeno a vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, nikoli zápisem do nějakého rejstříku. DILIA není úřadem, který by měl pravomoc rozhodovat o tom, co je dílem a komu vzniká autorské právo, nýbrž soukromoprávní spolek autorů. Nemůžeme proto ani zkoumat, zda ten, kdo dílo složí do úschovy, je skutečně autorem díla, ani zda dílo splňuje všechny znaky autorského díla podle autorského zákona. Úschova u DILIA je tak podobná notářské úschově a může posloužit složiteli jako důkaz, že v daný den měl ten, kdo dílo uschoval, dílo v dispozici. 

V právní povědomí veřejnosti bohužel stále přetrvává nesprávný názor, že ke vzniku autorskoprávní ochrany díla je třeba dílo zaregistrovat a přidělit mu ono známé céčko v kroužku, tedy copyright. Taková právní úprava je známá z angloamerického práva, ve Spojených státech bylo ještě v 70. letech 20. století nutné dílo zaregistrovat u tzv. Copyright Office. Evropské autorské právo ovšem odjakživa stojí na zásadě neformálnosti ochrany a tuto zásadu již přijali i ve Spojených státech a Velké Británii. Je tomu tak proto, že autorské dílo je chápáno v Evropě jako jedinečný výsledek duševní tvůrčí činnosti autora. Není tedy možné, aby ke stejnému výsledku dospěli dvě osoby nezávisle na sobě, a proto není třeba vázat vznik ochrany na okamžik zápisu díla do příslušného rejstříku tak, jak je tomu např. u patentů nebo vynálezů, kde právo vznikne tomu, kdo patent či vynález přihlásí dříve u příslušného úřadu. 

V praxi DILIA probíhá úschova díla tak, že složitel k nám přinese své dílo zachycené v jakékoli podobě (tištěné, zaznamenané na nosiči CD, VHS, apod.), uzavře s DILIA smlouvu o úschově díla, v níž se DILIA zaváže dílo uschovat po dobu pěti let  a složitel se zaváže zaplatit poplatek za úschovu ve výši od 900,- do 1800,-Kč -to závisí na rozsahu díla. V případě zájmu o úschovu kontaktujte předem paní Chovancovou z právního oddělení (viz kontakt níže). Jak již bylo řečeno, DILIA nezkoumá, zda složitel je autorem díla a ani nezkoumá, zda jde skutečně o autorské dílo, pouze jej uloží do obálky a uschová v určených prostorách. Úschova díla automaticky neznamená, že DILIA bude autora zastupovat nebo že bude dílo propagovat v rámci agentáže. Tyto další služby DILIA jsou na úschově díla zcela nezávislé.

Vzor Smlouvy o úschově najdete ZDE

Více informací ochotně podá:

Barbora Chovancová

centrální správa dat 
 +420 266 199 834 
 chovancova@dilia.cz


 

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše