Služba úschovy díla

2.4.2024

DILIA nabízí autorům mimo jiné službu, která se nazývá úschova díla.

 DILIA nabízí autorům službu uložení díla úschovy. Smyslem uložení díla do úschovy v DILIA je především ochrana proti „zcizení“, resp. plagiace díla nebo také jen využití části díla, námětu v díle třetí osoby. To hrozí ve chvíli, kdy autor dosud nezveřejněného díla poprvé nabízí své dílo uživateli (rukopis nakladateli, scénář producentovi atp.). Důsledkem situace, kdy jiná osoba autorovo dílo bez souhlasu užije v díle svém vzniká spor o autorství a skutečný autor má problémy s dokazováním, že dílo skutečně vytvořil on. Protože dílo dosud nebylo zveřejněno pod jeho jménem, dokonce se může stát, že takové dílo dosud spatřily pouze dvě osoby – pravý autor a osoba, která je pak neoprávněně užila ve svém díle. Jako nepřímý důkaz o autorství mu pak poslouží skutečnost, že uschoval dílo u DILIA ještě předtím, nežli jej předal příslušné třetí osobě, tj. z data úschovy je jasné, že měl dílo v dispozici dříve, než bylo dílo užito neoprávněně.

Pozor: jde o důkaz nepřímý, to znamená, že úschova není osvědčením o autorství, není osvědčením o vzniku autorského práva, samozřejmě ani vznik autorského práva nezakládá. DILIA v rámci služby úschovy nezkoumá, zda složitel je autorem díla a ani nezkoumá, zda jde skutečně o autorské dílo, pouze předmět úschovy uloží do obálky a uschová v určených prostorách. DILIA není úřadem, který by měl pravomoc rozhodovat o tom, co je dílem a komu vzniká autorské právo. Úschova u DILIA však může posloužit složiteli jako důkaz, že v daný den měl ten, kdo dílo uschoval, dílo v dispozici, což upevňuje jeho pozici v případném soudním sporu.

 V praxi DILIA probíhá úschova díla tak, že složitel k nám přinese své dílo zachycené v jakékoli podobě (tištěné, zaznamenané na flash disku apod.), uzavře s DILIA smlouvu o úschově díla, v níž se DILIA zaváže dílo uschovat po dobu tří let  a složitel se zaváže zaplatit poplatek za úschovu ve výši 2000 Kč.

Pro podrobnější informace, domluvu na termínu a způsobu předání díla prosím kontaktujte:

 

Barbora Chovancová

centrální správa dat 
 +420 266 199 834 
 chovancova@dilia.cz


 

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše