Veřejná čtení (informace pro knihovny)

9.3.2019

DILIA a Národní knihovna ČR uzavřely hromadnou smlouvu na veřejná čtení.

Výhodou této smlouvy je, že jednotlivým knihovnám systému knihoven k získání licence pro veřejná čtení děl stačí jeho řádné ohlášení prostřednictvím formuláře přístupného na stránkách Národní knihovny. Odměnu za toto čtení hradí v souladu citovanou  smlouvou Národní knihovna souhrnně za všechny knihovny.

Předmětem hlášení jsou všechna čtení pořádaná pro veřejnost, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Tzn. pokud bude knihovna pořádat veřejné čtení, při kterém bude např. vybíráno vstupné, musí si sjednat individuální licenci na toto čtení.

Jak ohlásit veřejné čtení?

Hlášení o veřejném čtení se provádí nejpozději do 10 dnů po jeho uskutečnění prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách NK. Žádáme Vás, abyste dbali na důsledné vyplnění všech údajů. Je to nutné k řádnému získání licence a následnému vyplacení autorských odměn. Do formuláře uvádějte údaje o všech veřejně čtených dílech a jejich autorech, třídění na díla volná či chráněná provede DILIA.

Jakým způsobem má knihovna postupovat, pokud autor účinky kolektivní smlouvy vyloučí?
Upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 97e odst. 2 AZ mohou autoři udělení licence k veřejnému čtení vůči DILIA a Národní knihovně vyloučit. Pokud nositel práv dílo nebo díla z hromadné smlouvy vyloučí, knihovny je nemohou bez jeho souhlasu užít. Tohoto institutu dosud nikdo nevyužil, jakmile se tak stane, bude na tomto místě k dispozici seznam příslušných autorů/děl.

Více informací Vám poskytne a Vaše případné dotazy zodpoví:

Eva Petrová

referentka - nakladatelé, knihovny

266 199 831
petrova@dilia.cz