Nadační fond obce spisovatelů

23.11.2004

Nadační fond obce spisovatelů vyhlašuje dvakrát do roka grantové řízení na podporu vydávání uměleckých a nekomerčních novinek původní české literatury, literární vědy a kritiky a překladů vynikajících děl literatur jiných formou poskytování finančního příspěvku nakladatelům nebo ve formě bezúročných půjček. V období let 1991-2001 Nadační fond rozdělil celkem 3,5 mil. Kč.

a) název: Nadační fond Obce spisovatelů
sídlo: Železná 18, 110 00 Praha 1 (změna z původního sídla Národní 11, Praha 1, byla zaregistrována Obvodním úřadem v Praze 1 dne 27. 3. 1995)
IČO: 45772088

b) název, sídlo a IČO zřizovatele:
Obec spisovatelů, Železná 18, 110 00 Praha 1, IČO: 164291

c) účel nadačního fondu: podpora vydávání uměleckých a nekomerčních novinek původní české literatury, literární vědy a kritiky a překladů vynikajících děl literatur jiných formou poskytování finančního příspěvku nakladatelům: na vydání umělecky hodnotných rukopisů, které nakladatelství přijalo, není však s to je vydat bez velké finanční ztráty ve formě bezúročných půjček usnadňujících vydání knih, u nichž je nejisté, zda výtěžek z jejich prodeje stačí pokrýt s tím spojené náklady, a nakladateli schází dostatek finančních prostředků k tomu, aby mohl toto riziko podstoupit (viz Statut Nadačního fondu Obce spisovatelů, čl. I a III) Správní rada rozhoduje o přidělování dotací na výše charakterizované projekty dvakrát do roka. Termín odevzdání žádostí je vždy 15. 3. a 15. 9. Žádosti může podávat pouze nakladatel, nikoli autor; je nutné je podávat na patřičném formuláři (je na této webové stránce k dispozici ke stažení) a k tomuto formuláři se musí přiložit i krátký posudek textu, který chce nakladatel publikovat; ten nesmí být napsán samotným autorem či nakladatelem. Vyplněný formulář a posudek je možné poslat jako attachment i e-mailem na uvedenou adresu předsedy správní rady. Správní rada projednává žádosti na pravidelných zasedáních počátkem dubna a října a o rozhodnutí bude nakladatel informován písemně.

Složení správní rady Nadačního fondu Obce spisovatelů
PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (předseda), e-mail: Petr.Bilek@ff.cuni.cz
PhDr. Vladimír Hulpach
Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše