Užití slovesných děl na webových stránkách ČRo

13.9.2018

DILIA uzavřela smlouvu s Českým rozhlasem (dále jen „ČRo“), kterou licencuje zjednodušeně řečeno „webový archiv“ slovesných děl umístěných na webových stránkách ČRo.

Jak je smlouva koncipována?

Smlouva se týká pouze tzv. „streamingu“ na webových stránkách ČRo, jde tedy o formu „vysílání posunutého v čase“.

V praxi to znamená, že si uživatel webových stránek ČRo bude moci „přehrát“ na těchto stránkách umístěná díla.

Nejde tedy o užití děl jejich „stahováním“, díla je navíc možné přehrát pouze na webu ČRo, jejich zpřístupnění na jakýchkoli jiných internetových stránkách není povoleno.

Jaké sazby DILIA ve smlouvě sjednala?

Sazby jsou stanoveny na základě tří kritérií a závisí na:

- roli autora (např. autor lit. předlohy, překladatel, autor rozhlasové hry apod.);

- rozsahu díla (tj. délce jeho zvukové podoby);

- době umístění díla na internetu.

Sazba byla po dlouhých jednáních dohodnuta jako týdenní. Odměna je tedy násobkem minutové sazby, délky díla a počtu týdnů, po které je dílo umístěno na internetu, přičemž se zohledňuje každý započatý týden. 

Sazebník naleznete v příloze tohoto článku.

Jak probíhá vyúčtování odměn?

ČRo zasílá DILIA 1x měsíčně seznam veškerých děl umístěných na internetu v předchozím kalendářním měsíci („hlášení“). Hlášení ČRo zasílá elektronicky, vždy do konce měsíce následujícího po prvním umístění děl na webových stránkách Českého rozhlasu. 

Na základě tohoto hlášení DILIA vůči ČRo fakturuje odměny a vyplácí je autorům.

Jak se lze na výše popsaném systému inkasa odměn od ČRo podílet?

Stačí podepsat s DILIA „Smlouvu o pověření výkonem kolektivní správy“. Podrobné informace ke smlouvě vám ochotně podá a s jejím podpisem pomůže zaměstnankyně DILIA:

Alena Novotná

literatura/audio

266 199 815
novotna@dilia.cz