Užití děl rozhlasovým vysíláním

1.6.2021

DILIA v zastoupení autorů slovesných děl uzavřela hromadné smlouvy s Českým rozhlasem a s provozovateli několika internetových rádií.

Předmětem těchto smluv je udělení oprávnění k užití literárních a dramatických děl rozhlasovým vysíláním v programu uvedených provozovatelů "klasických", resp. internetových rádií.

 

Toto oprávnění je poskytnuto ve vztahu k dílům autorů a jiných nositelů majetkových autorských práv, kteří:

  • s DILIA uzavřeli ve "Smlouvě o pověření výkonem kolektivní správy" práva na rozhlasové vysílání;
  • jsou DILIA zastupováni ze zákona podle ustanovení § 97e autorského zákona.

V případě tohoto zastupování ze zákona mohou nositelé práv účinky hromadných smluv pro konkrétní případ nebo pro všechny případy vyloučit. Formulář k tomuto vyloučení účinků smluv naleznete zde. Oprávnění, které provozovatelům DILIA hromadnými smlouvami uděluje, nezahrnuje oprávnění ke zpracování děl. Smlouva s Českým rozhlasem se pak nevztahuje na první vysílání děl zvlášť vytvořených pro vysílání v Českém rozhlase (např. rozhlasových her vytvořených na objednávku ČRo) a rovněž na vysílání děl, k nimž je Český rozhlas oprávněn na základě individuálních licenčních smluv s nositeli práv uzavřených před 1. 1. 2005.  

Odměny za poskytnutí oprávnění k rozhlasovému vysílání děl jsou vypláceny nositelům práv na základě hlášení provozovatelů rádií o dílech, která byla v příslušném roce na příslušných stanicích užita.