Veřejná čtení v knihovnách

1.6.2021

Informace pro autory o veřejných čteních v knihovnách.

DILIA coby kolektivní správce práv autorů slovesných děl a Národní knihovna ČR uzavřeli proto smlouvu, kterou DILIA poskytuje veřejným knihovnám souhlas užít literární díla veřejným čtením, jehož účelem není dosažení přímého či nepřímého hospodářského prospěchu a Národní knihovna se zavazuje uhradit za knihovny souhrnnou odměnu.

Tato odměna je na základě hlášení knihoven o veřejných čteních rozúčtována v rámci každoročního rozúčtování těm autorům / nositelům práv, jejichž díla byla veřejným čtením v knihovnách užita.

Jak je uvedeno výše, autoři literárních děl jsou v tomto případě DILIA zastupováni ze zákona. Pokud si autoři / nositelé práv z jakéhokoli důvodu nepřejí, aby některé jejich dílo, či všechna jejich díla spadala do režimu licencování veřejného čtení v knihovnách podle hromadné smlouvy mezi DILIA a Národní knihovnou, mohou účinky této smlouvy vyloučit pomocí formuláře, který je přiložen na konci tohoto článku.

Autor také může, např. v případě, že se bude veřejného čtení sám účastnit, sjednat s knihovnou individuální licenční smlouvu. I v tomto případě je ovšem nutné, aby o svém rozhodnutí DILIA informoval a režim udílení licence podle hromadné smlouvy na níže přiloženém formuláři vyloučil.

Smlouva s Národní knihovnou se týká jen takových veřejných čtení v knihovnách, jejichž účelem není dosažení hospodářského prospěchu. Tedy pokud bude knihovna pořádat veřejné čtení, při kterém bude např. vybíráno vstupné , musí si sjednat licenci na toto čtení individiální licenci. Pro takové případy je DILIA autorům k dispozici. 

Více informací Vám poskytne a Vaše případné dotazy zodpoví:

Eva Petrová

referentka - nakladatelé, knihovny

266 199 831
petrova@dilia.cz