Postup pro podání žádosti a pravidla rozdělení náhrad pro nakladatele

25.8.2021

Dne 1. 3. 2021 odsouhlasila vláda České republiky náhradu pro knižní nakladatele za období od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2021 v souvislosti s omezením služeb knihoven z důvodu pandemie koronaviru COVID 19 a zpřístupněním Národní digitální knihovny (usnesení vlády č. 238/2021).

Tato náhrada je hrazena ze státního rozpočtu prostřednictvím Národní knihovny České republiky.

V souladu s rozhodnutím svého zřizovatele se Národní knihovna České republiky (dále jen NK ČR) dohodla  s DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. (dále jen „DILIA“) a  Svazem českých knihkupců a nakladatelů (dále „SČKN“) na způsobu, jakým náhradu rozdělit k jednotlivým nakladatelům – adresátům náhrady. Způsob výpočtu, rozdělení a vyúčtování náhrady byl zakotven v trojstranné smlouvě uzavřené dne 26. 7. 2021 mezi výše uvedenými subjekty (úplné znění smlouvy viz https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17294983).

Náhrady budou rozděleny kombinací adresného a neadresného způsobu rozúčtování náhrad.

Podkladem pro uvedený postup jsou specifikace náhrady v usnesení vlády za období od 16. 3. 2020 do 31. 1. 2021 a od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021 a data NK ČR o užití děl v rámci NDK-COVID.

Oprávněné subjekty:    

Nakladatelé, působící na území České republiky, kteří se řádně a včas o náhradu přihlásí a, v případě potřeby, doplní evidenci vydaných děl prostřednictvím tzv. Registračního listu nakladatele (dále jen „RLN“).

Řádné přihlášení musí být provedeno doporučeně poštou nebo prostřednictvím datové schránky DILIA na formuláři, jehož vzor je ke stažení zde (dále jen „žádost“).

Pro nakladatele, kteří k datu podání žádosti nejsou v evidenci kolektivní správy DILIA, je nutnou součástí žádosti RLN za účelem evidence děl vydaných nakladatelem do 31. 12. 2020; vzor RLN je ke stažení zde. RLN zasílejte elektronicky na adresu petrova@dilia.cz.

Nakladatelé, kteří již jsou v DILIA evidováni do kolektivní správy a mají vydaná díla v evidenci DILIA (zaslali RLN k 31. 12. 2020), díla ohlašovat nemusí. DILIA vyjde při rozdělení náhrad z v minulosti evidovaných děl.

Další informace o evidenci děl naleznete na webu DILIA zde.

 

Nejzazší termín pro podání žádosti a doručení RLN je 24. 9. 2021. K žádostem a RLN doručeným do DILIA po uvedeném datu nebude při rozdělení náhrad přihlédnuto.

 

Způsob rozdělení náhrad:

1. Neadresné rozúčtování (pro období od 16. 3. 2020 do 31. 1. 2021):

Vyúčtování náhrady bude provedeno za uvedené období neadresně, všem nakladatelům, kteří se řádně a včas o náhradu přihlásí, na principu rozúčtování odměn dle čl. 5.2.2. Rozúčtovacího řádu DILIA.

Částka k rozdělení je 41 329 684,- Kč.

Částka bude rozdělena mezi oprávněné žadatele o náhradu následujícím způsobem.

Vydané dílo evidované na základě RLN přiloženého k žádosti žadatele/resp. v evidenci DILIA = 1 bod

 

KOEFICIENT ZPŮSOBU UŽITÍ (DRUH LITERATURY – „KZU“)

literatura vědecká, odborná a učebnice        3

ostatní díla                                                     1

 

KOEFICIENT DOBY OD VYDÁNÍ /“KDO“/

1 až 3 roky od vydání                                                                 1,00

4 až 5 let od vydání                                                                      0,5

6 a více let od vydání                                                                    0,2

 

BODOVÁ HODNOTA DÍLA (BHD )= 1 * KZU * KDO

SUMA = součet BHD za všechna díla.

HODNOTA BODU (HBO) =  celková výše náhrady za uvedené období, tj. 41 329 684,- Kč / SUMA

VÝPOČET HODNOTY NÁHRADY ZA 1 EVIDOVANÉ DÍLO = BHD * HBO.

 

2. Adresné rozúčtování (období od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021):

Vyúčtování za uvedené období bude provedeno adresně, dle evidence žádostí nakladatelů, kteří se řádně a včas o náhradu přihlásí a jejichž díla byla prokazatelně užita v období od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021 v rámci NDK-COVID, a to dle evidence zobrazených stran v rámci služby NDK-Covid na základě dat dodaných DILIA ze strany NK ČR.

Částka k rozdělení je 33 830 316,-Kč.

Částka bude rozdělena mezi oprávněné žadatele o náhradu následujícím způsobem.

- celková částka náhrady připadající na období od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021, tj. 33 830 316,- Kč/ součet zobrazení jednotlivých stran děl nakladatelů, kteří řádně a včas podali žádost o náhradu = částka náhrady za 1 stranu (v posuzovaném období).

- náhrada evidovaného nakladatele = počet zobrazení jednotlivých stran jím vydaných děl v posuzovaném období x částka za 1 stranu.

Po ukončení evidence žádostí (25. 9. 2021) bude následovat zpracování žádostí a doručených RLN na straně DILIA (odhadem 30-60 dnů). DILIA provede vyúčtování náhrad do 30ti dnů od ukončení evidence žádostí (nejpozději do 24. 12. 2021).

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Evu Petrovou, petrova@dilia.cz, 266 199 831, nebo Petru Noskovou, noskova@dilia.cz, 266 199 843.

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše