Sociální fond DILIA - podmínky čerpání

15.6.2021

Valná hromada DILIA schválila na návrh dozorčí rady vytvoření Sociálního fondu DILIA, který má sloužit coby podpora pro autory v tíživých životních situacích, v nemoci či ve stáří.

Jak je to obvyklé, Sociální fond DILIA je vytvářen z tzv. neadresných zdrojů odměn (typicky to jsou kupříkladu odměny vybírané od dovozců nenahraných nosičů a přístrojů umožňujících vytváření rozmnoženin děl či odměny od kabelových operátorů), a to tak, že se určité procento či částka z těchto odměn před jejich rozdělením nositelům práv podle pravidel rozúčtovacího řádu oddělí do sociálního fondu. Jak již napovídá sám název tohoto fondu a jak je již uvedeno výše, prostředky takto získané se pak používají k sociálním účelům – zpravidla coby podpora pro autory v tíživých životních situacích, v nemoci či ve stáří, a to podle valnou hromadou DILIA schálených pravidel. 

Základní pravidla pro tvorbu prostředků Sociálního fondu DILIA a jejich čerpání jsou jednoduchá:

  • fond je tvořen každoročně z příjmů kolektivní správy z neadresných zdrojů, a to v maximální výši jeden milion Kč, resp. 1 % těchto příjmů;
  • výši fondu, resp. ročního příspěvku do něj každoročně schvaluje valná hromada;
  • účelem sociálního fondu je poskytování sociální podpory autorům v tíživých životních situacích, přičemž podpora je cílena pro autory činné, kteří mají evidována svá díla v evidenci kolektivní správy a mají s DILIA uzavřenu smlouvu o zastupování;
  • podpora je poskytována na základě žádosti autora dozorčí radě DILIA, která rozhoduje o jejím udělení a výši podpory, přičemž dozorčí rada může o podpoře rozhodnout i na základě vlastního uvážení (bez žádosti).

Plné znění pravidel Sociálního fondu DILIA naleznete zde.

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše