Licencování děl v podobě "audio" na webu

20.9.2023

DILIA v rámci kolektivní správy v oblasti "rozhlasových děl" licencuje vůči Českému rozhlasu (dále jen „ČRo"), resp. jeho vydavatelstvím Radioservisu a.s. užití uvedeného repertoáru v "e-shopech".

Odborněji řečeno jde o úplatné stahování „mluveného slova" v nejširším slova smyslu na webových stránkách Radioservisu a. s. a na webech jeho distribučních partnerů licencované za autory, pro které DILIA vykonává na základě smluvního pověření kolektivní správu. Cílem je umožnit zájemcům poslech jejich oblíbené rozhlasové hry, rozhlasového pořadu či audio-záznamu divadelní hry z archivu ČRo kdykoli i mimo vysílání či krátce po něm. Jedná se o  tedy o užití rozhlasového repertoáru ve formě tzv. „audiotéky".

Stručné shrnutí aktuálního stavu licencování DILIA vůči ČRo (Radioservisu a.s.) v rámci kolektivní správy: 

a) Licencování rozhlasového vysílání (tzv. „reprízného")
DILIA v prvé řadě vůči ČRo za autory licencuje „vysílání" – tj. vysílání již zveřejněných děl nebo jejich částí. Sazebník je stanoven minutovou sazbou za různé autorské role a výše odměny je různá i podle toho, zda jde o první vysílání v daném roce nebo o jeho reprízu. V hromadné smlouvě je dále zakotvena bezplatná repríza do 48hodin od předchozího úplatného odvysílání. ČRo posílá jednou měsíčně DILIA seznam všech odvysílaných děl a po vyúčtování odměn dochází k jejich adresné výplatě autorům prostřednictvím DILIA.
Výše uvedenou smlouvou je za autory odlicencováno vysílání na všech stanicích ČRo. 

b) Licencování „streamu" na webových stránkách ČRo

Vedle vysílání DILIA v případě Českého rozhlasu za autory licencuje užití slovesných děl ve webovém archivu ČRo, tj. službu tzv. vysílání posunutého v čase dle volby návštěvníka webu ČRo – streamu. I zde je výše odměny stanovena minutovou sazbou, a to za týden zveřejnění díla na internetu (7 po sobě jdoucích dní). A také zde dochází k vyúčtování odměn na základě hlášení ČRo o dílech užitých na webu ČRo a k jejich adresné výplatě od DILIA.

c) E-shop Radioservisu (www.radioteka.cz) a jeho partnerů

Na základě hromadné smlouva mezi DILIA a Radioservisem a. s.  je licencování úplatného stahování „mluveného slova" z archivu ČRo. I zde je užití ze strany DILIA licencováno dle sazebníku, probíhá pravidelné hlášení užitých děl ze strany Radioservisu a adresná výplata těchto odměn autorům ze strany DILIA.
Sazebník je tvořen procentní sazbou z koncové ceny za jedno stažení díla z internetu s tím, že je stanovena minimální odměna pro autory ze jedno stažení (jinými slovy, vazba na koncovou cenu je limitována dolní hranicí odměny).
Hlášení užitých děl od Radioservisu a. s. a vyúčtování odměn probíhá čtvrtletně.

Úplná znění sazebníků citovaných v článku jsou k dispozici v záložce ke stazeni/kolektivní správa/uživatelé/rádia.

Užití děl ČRo/Radioservisem a. s. mimo hromadné smlouvy

Výše popsaný systém licencování v rámci kolektivní správy se nevztahuje na:

  • nově vytvářená díla a jejich první vysílání či umístění na internet;
  • zpracování původních děl coby předloh do nových (rozhlasových) děl a jejich první vysílání či umístění na internet
  • užití děl zahraničních autorů (vyjma autorů ze Slovenska)
  • užití hudebně dramatických děl.

 Užití těchto děl rozhlasovým vysíláním licencuje DILIA za agenturně zastupované autory ad hoc uzavíranými licenčními smlouvami, případně si jejich užití musí ČRo, resp. Radioservis a. s. odlicencovat s autory napřímo.

Vyloučení účinků hromadných smluv

Nositelé práv mohou účinky hromadných smluv pro konkrétní případ nebo pro všechny případy vyloučit. Formulář k vyloučení účinků smluv naleznete zde.

 Případné dotazy ráda zodpoví:

Lenka Kubšová

referentka - rozmnožovací služby, rozhlas

266 199 864
kubsova@dilia.cz

Nastavení cookies
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookies můžete ovlivnit, jak stránky fungují a jaké služby jsou Vám nabízeny. Více informací o našich zásadách používání souborů cookies

Funkční cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu a všech funkcí, které nabízí a není možné jejich účel a zpracování odmítnout.

Analytické cookies
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našeho webu. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají náš web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým náš web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Preferenční cookies
Tyto cookies umožňují, aby si náš web zapamatoval preference daného uživatele a mohl se mu přizpůsobit.
Uložit vybrané
Přijmout vše
Odmítnout vše