Seznam všech zaměstnanců Dilia

Barták, Jan
ředitel kolektivní správy a vedoucí mediálního odd.
+420 266 199 862
Bendová, Jitka
účetní, inkaso stálá divadla
+420 266 199 820
Bílková, Alžběta
referent LO
+420 266 199 841
Černá, Lenka
referentka - dovozci, kabelové televize
+420 266 199 873
Eliášová, Helena
divadelní agent - německojazyčná oblast, románské jazyky, Skandinávie, Řecko a Holandsko
+420 266 199 823
Haplová, Barbora
divadelní agent - anglickojazyčná oblast
+420 266 199 837
Harvánek, Zdeněk
vedoucí divadelního a hudebního oddělení
+420 266 199 876
Herold,, Tomáš
právník, pověřenec pro ochranu osobních údajů
+420 266 199 865
Chovancová, Barbora
centrální správa dat
+420 266 199 834
Jakobsson, Pavla
divadelní oddělení - referent pro zahraničí, USA, německy mluvící země, Polsko, Slovensko; dále Skandinávie; texty pro amatéry
+420 266 199 829
Kolaříková, Blanka
účetní, inkaso ze zahraničí
+420 266 199 846
Kraupnerová, Eva
sekretariát ředitele Dilia
+420 266 199 813
Křížková, Bohuslava
účetní KS, inkaso pro KS
+420 266 199 844
Kubšová, Lenka
referentka - rozmnožovací služby, rozhlas
+420 266 199 864
Laštovková, Ivana
účetní, výplaty divadelní autoři
+420 266 199 869
Marešová, Jana
divadelní oddělení - referent pro tuzemsko
+420 266 199 845
Markus, Radek
hospodářská správa
+420 266 199 811
Matějková, Zdeňka
divadelní oddělení - referent pro tuzemsko
+420 266 199 827
Mrákotová, Markéta
účetní KS, inkaso a platby za rozhlasové provozování
+420 266 199 875
Nosková, Petra
referentka - zahraničí
+420 266 199 843
Nová, Dana
ved.účt.KS, výplaty rozúčtování, inkaso a výplaty ze zahraničí
+420 266 199 863
Novotná, Alena
referentka - autoři (literatura)
+420 266 199 815
Pacáková, Radka
referentka - autoři (audiovize)
+420 266 199 825
Pavlíková, Helena
právník
+420 266 199 816
Petrová, Eva
referentka - nakladatelé, veřejná čtení
+420 266 199 831
Petřík, Zdeněk
hudební oddělení
+420 266 199 860
Procházková, Šárka
ved. honor. účtárny, inkaso a výplaty média - filmy, AVD
+420 266 199 819
Raušerová, Andrea
divadelní oddělení - referent pro zahraničí, Velká Británie, románská oblast a Rusko
+420 266 199 833
Rychta, Jan
hudební oddělení
+420 266 199 836
Řeháková, Gabriela
účetní, interní doklady Dilia
+420 266 199 840
Slotová, Kamila
účetní, výplaty do zahraničí
+420 266 199 867
Smolíková, Ivana
hospodářská správa
+420 266 199 832
Sofronová, Iveta
účetní, inkaso různé žánry
+420 266 199 835
Srstka, Jiří
ředitel Dilia
+420 266 199 813
Svobodová, Erika
referent pro zahraničí
+420 266 199 866
Šárek, Ondřej
hudební oddělení
+420 266 199 860
Škorpa, Pavel
Administrátor IT Dilia
+420 266 199 842
Špalová, Marie
divadelní agent - ČR, Slovensko, Rusko, Polsko, Maďarsko
+420 266 199 861
Špreňarová, Miroslava
účetní, inkaso a výplaty média - filmy, AVD
+420 266 199 821
Štillerová, Vlasta
divadelní oddělení - referent pro tuzemsko
+420 266 199 826
Švamberková, Vladimíra
účetní, inkaso a výplaty literatura, hudební materiál
+420 266 199 814
Tesařová, Martina
pokladna DILIA
+420 266 199 822
Tichá, Anna
Hlavní ekonom DILIA
+420 266 199 818
Tomešová, Jitka
referent pro tuzemsko
+420 266 199 817
Vobořilová (Šafaříková), Jana
účetní, inkaso a výplaty výkonní umělci
+420 266 199 828
Zdobinová, Vladimíra
evidence TV vysílání
+420 266 199 825
Žáková, Veronika
vedoucí literárního odd.
+420 266 199 841