Vláda odsouhlasila podporu nakladatelům

Tato náhrada má být vyplacena ze státního rozpočtu ministerstvem financí na ministerstvo kultury a pak z ministerstva kultury na Národní knihovnu České republiky.

Národní knihovna České republiky, Svaz českých knihkupců a nakladatelů (dále „SČKN“) a  DILIA aktuálně jedná o způsobu, jakým náhradu co nejrychleji a nejefektivněji dopravit k jednotlivým nakladatelům – adresátům náhrady. Způsob výpočtu a distribuce náhrady by měl být zakotven v trojstranné smlouvě uzavřené mezi výše uvedenými subjekty. Strany budoucí smlouvy dávají přednost adresnému rozúčtování podle skutečných užití publikací, to však za předpokladu, že ze strany Národní knihovny ČR budou k dispozici údaje o těchto užitích.

Dovoluji si jen upozornit na to, že celý proces rozdělení podpory si vyžaduje nějaký čas, pokud chceme, aby podpora pro nakladatele byla rozdělena co nejspravedlivěji. Národní knihovna ČR, SČKN a DILIA proto aktuálně o detailech rozdělení kompenzace pro nakladatele intenzivně jednají.

Po dosažení dohody ohledně detailů způsobu distribuce kompenzace veškeré potřebné informace zveřejníme na webu DILIA a plánujeme také rozsáhlý mailing určený nakladatelům – adresátům náhrady.

    

prof. JUDr. Jiří Srstka

ředitel DILIA

Další informace

  • Perex: Dne 1. 3. 2021 odsouhlasila vláda České republiky náhradu pro knižní nakladatele za zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven, za období, kdy byly, resp. budou, knihovny v důsledku epidemiologické situace zavřené, a to ve výši 80 mil. Kč.
  • Kategorie: Kolektivní správa - Nakladatelé