OTCIZENÍ (Dokument o mém otci)

Marie Nováková, Ivo Kristián Kubák, Martin Hýča

Obsazení: variabilní

Hra Otcizení vychází pouze z autentických materiálů: přepsaných a dramaturgicky redukovaných nahrávek s rodiči autorů, z korespondence a záznamů snů. Zabývá se tématem otec. Nabízí tři různé podoby „hlavy rodiny“.  

          

V první části se syn (Ivo) při večeři s matkou pídí po tom, kdo je jeho skutečný otec. Dozví se mnoho o životě své matky a její „party“, o otřesné povaze svého oficiálního otce, o matčině vztahu s otčímem, sám na sebe prozradí překvapivé informace, ale uspokojivou odpověď na otázku: kdo je  můj otec? nedostane. 

 

V druhé části se otec a dcera (Marie) vypravují na vandr. V jejich paměti se míhá mnoho dětí, bydlišť, koní, depresí. Otec se ztrácí v rodinné historii, zamotává v čase. Jedinými opěrnými body jsou dcera a kobyla. Jinak panují potíže a zmatek.

 

Třetí část je ukřivděným, sebe středným monologem starého profesora, který líčí historii svého manželství a své vědecké dráhy. S pohnutím a poeticky vypráví o svém vědeckém objevu, ale větu „zamiloval jsem se“ není schopen vyslovit.  V závěru hraje se svým synem (Martin) absurdní  hru na čísla a barvy.

 

Závěrečná pasáž textu obsahuje chladnou korespondenci syna (Ivo) s oficiálním otcem, a se životem smířený dopis otce z druhé části dospělé dceři (Marie).

 

Všechny části jsou proloženy písněmi: Profesorovou vzpomínkou na dětství, Mariinou noční můrou a matčinou vzpomínkou na otce vojáka.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.