Čechmánková, Petra

Čechmánková, Petra

studuje divadelní vědu a překladatelství na filozofické fakultě UK. V roce 2011 strávila semestr v Dánsku, kde studovala herectví a poznala tak divadelní tvorbu z praktické stránky. Kromě toho má také zkušenosti s divadelní kritikou (mimo jiné ze semináře kritiky s Ľubicou Krénovou). Překlad divadelních her vidí jako možnost propojení obou oborů, kterým se věnuje. 


Překlady:

SCRATCH!