JE TO PRDEL, NE?

Sylvain Levey

Překlad: Natálie Preslová
Obsazení: 4 postavy

Postavy 1, 2,3 a4 spolu hrají na blíže neurčeném místě a v blíže neurčeném čase zvláštní hru, která spočívá v tom, že vždy tři z nich ubližují té čtvrté.

 

S každým novým kolem se role násilníků a oběti prohodí. Hra francouzského autora S. Leveye zkoumá, kam až taková hra může dojít.

 

Překlad hry získal čestné uznání v rámci soutěže o Cenu Evalda Schorma za rok 2012.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.