SEBEVRAZI

Adam Gold

Žánr: Tragikomedie s groteskními prvky.
Obsazení: 3 muži, 3 ženy

Příběh hry začíná na střeše vysokého domu, kam přichází Žena, pevně odhodlaná skočit se střechy dolů. Její odpočítávání vyruší Muže, který se ukáže být zkušeným obyvatelem střechy, který se již několikrát marně pokusil skočit. Postupně se dovídáme o důvodech, které vedly Ženu a Muže k rozhodnutí přijít na střechu. U Ženy je to neutěšený stav jejího vztahu s mnohem starším manželem Viktorem. Muže opustila jeho manželka, když s ní odmítl mít kvůli zdravotním rizikům dítě.

 

Následuje první snový obraz, který poprvé naruší realistickou linii hry. Na scénu přichází Maskulin a Femina, kteří si jako malé děti hrají na slepou bábu. Poprvé objevují pocit prvního dotyku, stud a vyznání lásky. V průběhu hry se objevují další snové obrazy, které mají svůj vlastní vývoj, nezávislý na vývoji realistické linie Muže a Ženy. Později vidíme Maskulina v podobě akčního hrdiny a Feminu jako Bond girl nebo Maskulina jako Caesara a Kleopatru jako mladou, dospívající dívku, jíž se Caesar zmocní. Význam těchto snových obrazů můžeme chápat v různých rovinách. Nabízí se jejich pochopení jako  poetických paralel k poněkud surovému příběhu Muže a Ženy.

 

Po intimním styku Muž navrhne Ženě, aby spolu měli dítě, na což Žena reaguje podrážděně, protože sama už má jedno dítě, o které se nedokáže postarat. Po zdánlivém usmíření přichází na střechu její manžel Viktor. Ten jí oznamuje, že se Žena může vrátit domů, i když ani s ním dítě už mít nechce. Přijme ji i s tímto jejím krutým rozhodnutím. Po čtyřech měsících se však Žena vrací zpátky na střechu, aby Muže znovu přesvědčila o své lásce. Muž má následně vidinu, v níž na střechu přilézá jeho manželka. Ta mu vyčítá, že neskočili spolu, ačkoli jí to slíbil. Později dojde ke rvačce mezi oběma sokyněmi, kterou Žena ukončí nepovedeným pokusem o sebevraždu. Hra končí epilogem, v němž se Muž i Žena snaží objasnit moment, v němž vzniká láska, přemýšlí nad její hranicí. Za jejich slovy je cítit hluboký smutek i pocit provinění. Po vzájemném vyznání lásky se oba opět chystají skočit...

 

Žánrově lze text vymezit v intencích tragikomického dramatu s groteskními prvky. Hra se pokouší mapovat aspekty typické pro soudobou podobu vztahu Muže a Ženy. Podstatným prvkem textu je pestrá stylová škála (realistický dialog, parafráze biblických veršů, citace filmu...), čemuž napomáhá poetika snových obrazů.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.