Krištofová, Veronika (CZ)

Krištofová, Veronika

*1978

Narodila se 27. 2. 1978 v Českých Budějovicích. Vystudovala dějiny umění na FF MU, pracovala v marketinku, médiích a v kultuře (např. jako správce Lobkowických sbírek nebo jako ředitelka soukromé galerie). Literárnímu a literárně dramatickému umění se věnuje  zhruba od svých patnácti let. Jako mnozí jiní autoři začínala psaním poezie a krátkých prozaických textů. V roce 2005 publikovala svou první básnickou sbírku Žena Indie / Uvnitř. O pět let později vydalo nakladatelství Olympia její novelu Bohatý holky.

Její dramatická tvorba byla formována jejím působením v divadelním prostředí od útlého dětství. V pěti letech se stala členkou amatérského souboru J. K. Tyla v Českých Budějovicích. Divadlo se stalo jejím hlavním koníčkem, kterému se věnovala i v době studií v Praze v podobě spolupráce s různými amatérskými a poloprofesionálními divadelními a divadelně tanečními soubory. V posledních letech se však věnuje spíše dramatické a režijní tvorbě.

Svou první adaptaci s názvem Kacířka, kterou taktéž realizovala v divadle METRO, napsala v roce 2007. Svou tvorbu konzultovala s významnými autory české literatury (Josef Škvorecký, Milan Uhde) a později s autory přímo spolupracovala na adaptacích jejich předloh, konkrétně s Josefem Škvoreckým na adaptaci knihy Prima sezona a s Petrou Neomillnerovou na adaptaci hry pro děti Amélie a tma.

V současné době pracuje na dalším scénáři a pečuje o své tři děti. 


Synopse

KACÍŘKA

TANEC MEZI CHLAPAMA DEŠTĚ

AMÉLIE A TMA

PRIMA SEZÓNA