SEBEKLAMY

Benjamin Kuras

Žánr: komedie
Obsazení: 2 muži, 2 ženy

Kurasova nejnovější hra z roku 2011 je filozofickou komedií odehrávající se v Paříži v 60. léta 20.století. Filozofové Simone de Bauvoir a Jean-Paul Sartre se střetávají ve filosofických hádkách o tom, kdo vlastně komu krade nápady a kdo žije v sebeklamech, jejichž odhalování je pro oba důležitým filosofickým námětem. S bezděkou pomocí Sartrovy milenky Wandy, která Simone nenávidí tak, že se ji pokouší zastřelit, a Ernesta Che Guevary, s nímž Sartrovi kdysi na Kubě Simone zahnula, kousek po kousku v komických konverzačních zápletkách zjišťují, že celý jejich život je jeden velký sebeklam. Sartre se od Che Guevary dovídá, že jeho ruská překladatelka a milenka je agentkou KGB, která má na něho pětisetstránkový spis a pokládá ho za hlupáka. Simone si přiznává, že si celý život ze Sartra ve své fantazii dělala hrdinu, jakým nikdy nebyl. Sartrovi připomíná, jak se po válce falešně vydával za hrdinu odboje, ač okupační cenzura povolila všechny jeho hry, nebo za statečného vojáka, ač si nikdy na Němce nevystřelil, ale ve svých sebeklamech se identifikoval s hrdinou svého válečného románu. Jeden druhému vyčítají milence a milenky, o nichž celou dobu předstírali, že jim nevadí, neboť už jako studenti spolu uzavřeli smlouvu o volných vztazích. Hra vrcholí vřavou pařížských studentských bouří, v nichž se Sartre angažuje, politicky přeměněný nejprve z existencialisty v marxistu a nakonec v pompézního maoistu.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.