SOLITAIRE.SK

Zuza Ferenczová, Anton Medowits

Obsazení: 2 muži, 2 ženy

„Hra, kterou celá porota téměř jednohlasně označila za nejzajímavější v soutěži Dráma 2007, nás naplnila nadějí, že promluvil nový hlas. Tak jako je Solitaire nejrozšířenější počítačovou aplikací karetní hry pro jednoho hráče, tak je Solitaire.sk proudem dialogů, monologů,  telefonátů a internetových chatů čtyř postav, čtyř solitérů. Autoři je nazvali Luna, Nezábudka, Hlava, Lečo. Naštěstí se za poetickými jmény skrývají postavy živých lidí promlouvajících živým jazykem. Máme pocit, že z jejich úst plyne řeč, kterou slýcháme denně kolem sebe, běžné rozhovory z ulice, autentické a přeci zhuštěné do básnické zkratky, která dělá z mluvení dramatický dialog, řeč očištěnou, uvěřitelnou a sociálně zařaditelnou. Hrdiny jsou mladí intelektuálové střední třídy, kteří si koupili svůj první byt, ve kterém sami žijí. Vířivé proudy slov, hledání vztahů po telefonu, rozchody přes mobil, rozmluvy s květinami, které vás poslouchají víc než lidé, navazování kontaktů osamělých lidí přes balkón domu, který je teď nový a plný příslibů, ale jednou se může stát i lakovanou rakví. Dramatické životy solitérů nejsou uzavřené. Vzbuzují očekávání. Rádi bychom s postavami ještě chvíli zůstali, protože ve hře cítíme přesně nasnímaný obraz reality, která není jen koláží náhodných momentek, ale říká i něco zásadního a smutného o tom, jak se dnes žije Made In SK.”

(Viliam Klimáček, předseda poroty soutěže Dráma2007 a2008)

Hra získala 1.místo v soutěži DRÁMA 2007. K dispozici jsou její překlady do angličtiny, italštiny a slovenštiny.

  Text ve slovenštině v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.