TŘI MUŠKETÝŘI

Alexandre Dumas, Hana Otčenášková - Burešová, Štěpán Otčenášek

Překlad: Jaroslav Poch, Růžena Pochová
Obsazení: 14 mužů, 5 žen (variabilní)

Nejnovější dramatizace snad nejproslulejšího dobrodružného románu na světě, mnohokrát zfilmovaného i jevištně adaptovaného. Její autoři Hana Burešová a Štěpán Otčenášekse na rozdíl od většiny adaptací přísně drží Dumasovy předlohy ve snaze postihnout její jedinečný styl a ducha, jenž tkví především v romantické oslavě přátelství, rytířské šlechetnosti a odvahy až fanfarónské a v neposlední řadě i v jemné nadsázce a ironii. Scénář zpracovává všechny podstatné epizody prvního dílu předlohy, popisující d´Artagnanovo mládí  - od jeho příjezdu do Paříže a seznámení s královskými mušketýry Athem, Porthem a Aramidem, s nimiž ho spojí osudové přátelství a s jejichž pomocí překoná nástrahy zvědů kardinála Richelieua, získá vavříny i utrží jizvy na poli válečném i milostném, až dospěje ze zbrklého jinocha v udatného muže a dostane nejen vytoužený mušketýrský kabát, ale nakonec i dekret poručíka mušketýrů.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.