Michail Zoščenko - Sentimentální příběhy - nabídka pro nakladatele

26.11.2022

Dosud nepublikovaný překlad povídek Michaila Zoščenka

Sentimentální příběhy Michaila Zoščenka (1895-1958) výrazně dokreslují a prohlubují tvůrčí profil tohoto nenapodobitelného humoristy a satirika, jehož načas zavržené dílo se v sedmdesátých letech vrátilo k českému čtenáři ve výborech nejlepších krátkých humoresek (Nervózní povídky, Zpověď a jiné nepříjemnosti) a v historické travestii (Bleděmodrá kniha).

V Sentimentálních příbězích se Zoščenkovi hrdinové - malí živočišní měšťáci - už nezmítají tolik ve vírech přelomné doby, jako tomu bylo v časných autorových humoreskách, ale svádějí tragikomický, zpravidla marný boj s přízemností a banalitou vlastní i s většinou triumfující přízemností a banalitou okolního života.


Kniha, kterou přeložil Jaroslav Hulák, obsahuje povídky Apollon a Tamara, Kvete šeřík (Šeříky až bílé...), Hrozná noc, Koza, Moudrost a Míša Siňagin.  

 

Lektorský výtisk můžeme zajistit.