Hra M.Frydrychové vyšla ve 12. čísle časopisu DISK

15.6.2005
Hra M.Frydrychové vyšla ve 12. čísle časopisu DISK

V pátek 10. června vyšlo 12. číslo časopisu Disk. Je to vlastně číslo "jubilejní", protože jsou to právě tři roky, co začal vycházet. Kromě článků zde naleznete také hru „Panenka z porcelánu“ od Magdaleny Frydrychové, která na divadelní fakultě AMU studuje činoherní dramaturgii. Tuto hru zastupuje DILIA, text je v elektronické verzi k dispozici v agentážním oddělení.


Obsah: Úvodem | 3
Scéna a fotografie (Capa fotografuje smrt) Jaroslav Vostrý, Miroslav Vojtěchovský | 7
Divadelní interpretace v době postmoderní Jan Císař | 27
Harmonická koexistence zdánlivě neslučitelných způsobů chování aneb Scénologické dimenze „Hapgoodové“ Július Gajdoš | 46
Scénologie a urbanismus (Scénologie Ostravy 5) Radovan Lipus | 53
Obraznost v díle Jukia Mišimy Dita Nymburská | 82
„Sons & Lumières“ z Paříže aneb Úvaha o lidském vnímání a kreativitě Jiří Heřman | 93
Robotické performance – Divadlo toužících strojů Jana Horáková | 107
West End a současný muzikál Monika Bártová | 116
Jindřich Honzl: od zástupového herce k herci osvobozenému Jan Hyvnar | 130
Jaroslava Adamová a MDP, 1. část Zuzana Sílová | 139
Svoboda tvorby a patentované myšlenky Václav Hanžl |157
Blízká setkání třetího divadla – ISTA 2005 Honza Petružela | 163
Loupežníci / Die Räuber (Rentgenový obraz a sociální vivisekce) Jana Horáková | 167
Slavný den v divadle kabuki Petr Holý | 171
Novinky z Nakladatelství AMU Marie Kratochvílová | 174
Edice Disk zahajuje | 176
Panenka z porcelánu (hra) Magdalena Frydrychová | 178
Summary | 188 — Résumé | 189 Objednávky přijímá Nakladatelství AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1, elektronicky na http://www.amu.cz/?r_id=271   Připravuje DaS - Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby DAMU. Řídí Jaroslav Vostrý. Vydává Akademie múzických umění v Nakladatelství AMU. V roce 2005 vycházejí  4 čísla (11-14). Od 1. 1. 2005 cena jednoho čísla 115 Kč, cena předplatného 360 Kč (4x90 Kč) + poštovné.