Novinky z Itálie! České překlady k dispozici!

10.12.2004
Novinky z Itálie! České překlady k dispozici!

ITÁLIE V PRAZE – CESTY DIVADLA 2004 Rádi bychom vás informovali o akci, která v těchto dnech probíhá v Národním divadle a v Divadle Na Vinohradech v Praze. Jedná se o pět scénických čtení slavných her současných italských dramatiků, které DILIA výhradně zastupuje. Všechny texty byly do češtiny přeloženy renomovanými překladateli a na požádání vám je rádi zašleme.


Itálie v Praze – Cesty divadla 2004 je projekt, který chce představit pět her italských dramatiků:
Manlio Santanelli: Regina Madre (Královna matka)
Natalia Ginzburgová: Ti ho sposato per allegria (Vzal jsem si tě pro zábavu)
Ugo Chiti: Oberon
Enzo Siciliano: La parola tagliata in bocca (Nevyřčená slova)
Annibale Ruccello: Ferdinando.
Pro tuto kulturní výměnu byla vybrána díla a témata, která odrážejí současné proudy italské dramatiky a umožňují uměleckou konfrontaci.
Jde o první krok k podpoře současných italských autorů v rámci navazování vztahů mezi umělci Itálie a České republiky, který se během roku 2005 rozvine v členitější projekt. Společným cílem je do budoucna napomáhat i výměnám mezi českými a italskými soubory, a udržovat vzájemné kontakty.

10. – 14. prosince 2004
Projekt podporuje ETI Ente Teatrale Italiano a Italský kulturní institut v Praze

Program:

10. prosince 2004 v 19 hodin ve zkušebně Divadla na Vinohradech
Manlio Santanelli
REGINA MADRE
(Královna matka)
překlad: František Miška
režie: Lucie Bělohradská
Regina Jiřina Jirásková
Alfred Svatopluk Skopal
scénické poznámky čte a italsky provází Martin Stropnický

11. prosince 2004 v 19 hodin v Divadle Kolowrat
Natalia Ginzburgová
TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA
(Vzal jsem si tě pro zábavu) překlad: Kateřina Vinšová
režie: Lucie Bělohradská
Pietro Martin Preiss j. h.
Guliana, jeho manželka Sabina Králová
Vittoria, služebná Jaromíra Mílová
Matka Pietra Johanna Tesařová
Ginestra, Pietrova sestra Magdaléna Borová

12. prosince 2004 v 19 hodin v Divadle Kolowrat
Ugo Chiti
OBERON překlad: Věra Vrbová
režie: Lucie Bělohradská
Matka Eva Salzmannová
Syn Petr Motloch
Sestra Kateřina Burianová
Neteř Magdaléna Borová
Otec Alexej Pyško

13. prosince 2004 v 19,00 hodin ve zkušebně Divadla na Vinohradech
Enzo Siciliano
LA PAROLA TAGLIATA IN BOCCA
(Nevyřčená slova) překlad: Alena Bahníková
režie: Lucie Bělohradská
Irena Jana Marková
Carlo Pavel Batěk
Andrea Daniel Bambas

14. prosince 2004 v 19,00 hodin ve zkušebně Divadla na Vinohradech
Annibale Ruccello
FERDINANDO překlad: Anna Kareninová
režie: Lucie Bělohradská
Dona Klotylda Jana Hlaváčová
Dona Gesualda Zlata Adamovská
Don Catello Martin Zahálka
Ferdinand Daniel Bambas
scénické poznámky čte a italsky provází Martin Stropnický