Literární oddělení - informace pro uživatele

26.11.2022
Literární oddělení zajišťuje práva pro knižní užití autorských děl z oblasti beletrie, vědecké a naučné literatury, dětské literatury a knižní ilustrace. Jeho vizitkou jsou dlouholeté zkušenosti, jazyková vybavenost, znalost prostředí, know-how, tradice, pevné kontakty na domácím i světovém knižním trhu. Spolupráce s DILIA je v mnoha ohledech výhodná pro české autory, kteří se mohou spolehnout na její odbornost při uzavírání smluv.

Literární oddělení

podle svých možností zajišťuje pro tuzemské nakladatele licence k českému vydání děl zahraničních autorů, ať už se jedná o reedice nebo o tituly, které v ČR dosud nevyšly, v České republice exkluzivně zastupuje autory a tituly nakladatelských domů a agentur, s kterými aktivně spolupracuje – viz rubrika nabídka, zúčastňuje se tuzemských i mezinárodních knižních veletrhů. vedoucí oddělení
Jana Kupilíková, tel/fax: 283 890 598
e-mail: kupilikova@dilia.cz

smluvní referent
Jan Jiřík, tel/fax: 266 199 841
e-mail: jirik@dilia.cz