KOMEDIE O HVĚZDĚ /BETLÉMSKÁ HVĚZDA/

Mojmír Balling (1928 - 1999)

Hra se zpěvy a tanciLibreto: Jan Kopecký
podle starých rukopisů

ob,cl; arm