JIDÁŠI, KAM JDEŠ?

Filip Jan Zvolský

Obsazení: 9 mužů, 7 žen, kompars

Veršovaná podoba pašijového příběhu, která se však dívá více do nitra postav, než do stránek biblického textu. Kromě známých scén, které nechybí v žádných pašijích, jsou tak zde navíc scény, které odhalují myšlení a duševní pochody i emoce hlavních aktérů, kteří nejsou vykresleni jako zbožštělí lidé, ale naopak jako obyčejní smrtelníci, kteří mají své city a emoce, jen prožívají neobyčejný příběh. Oproti běžným pašijovým hrám zde jsou scény jako Loučení Marie a Máří s Ježíšem, setkání Máří, Marie a Jidáše, dialog Jidáše a Petra, dialog Piláta a jeho ženy, monolog Máří Magdalény, scéna jedné z matek betlémských neviňátek u soudu s Ježíšem atp. Celá hra pak je komentována postavou Opovědníka, který na vše nahlíží z pozice současníka – autora hry. Hra se stále rozšiřuje o nové scény, které jsou vždy přidávány pro každoroční uvádění na Pražském hradě Divadlem Apropo. Na úpravě původní verze spolupracoval autor s dramaturgyní Jarmilou Černíkovou.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.