LÉČITEL (Der Heiler, 2008)

Oliver Bukowski

Překlad: Iva Hohnová
Žánr: monodrama
Obsazení: 1 muž

          Prof. Dr. Matthes Grebenhoeve, velice uznávaný a úspěšný psychoterapeut s pověstí zázračného léčitele, byl nalezen nahý vedle mrtvé ženy, své bývalé pacientky. Případ a selhání profesora se zdá být jasné a je perličkou pro média, přičemž je profesor označen za „perverzního“. Grebenhoeve se musí obhájit před etickou komisí své profesní skupiny, kterou kdysi sám založil. Grebenhoeve však vypráví jiný příběh, příběh o sebevraždě Sophie Brettschneider, inteligentní, vzdělané a atraktivní ženě, která je vybavena těmi nejlepšími předpoklady pro strmou kariéru. Jednoho dne však napadne spolkovou tiskovou konferenci a potupí ministryni, což vede k její roztržce se společností a jejím fungováním, ke vzniku depresí z důvodu ztráty perspektiv. Profesor se snaží odstranit příčinu deprese a uvědomuje si, že vyléčení je možné jen tehdy, pokud se Sophie přizpůsobí společnosti. To by však bylo realizovatelné pouze za předpokladu, že by společnost, do které se chce Sophie začlenit, nikoho nezvýhodňovala a naopak nevyřazovala. Grebenhoeve se vydává stále hlouběji do příběhu této ženy, a čím víc se od ní učí, tím více pochybným se stává jeho život, úspěch a smysl jeho práce. Je mu stále víc jasné, že svou pacientku nemůže osvobodit z pout jejího utrpení, až Sophie nakonec zvolí cestu rozloučení se se životem.
          Tak jako i jiné monology, je i tento skrytým dramatem o více osobách. Prof. Grebenhoeve nemluví jen sám se sebou, nýbrž stojí před neviditelnou komisí, na kterou se obořuje, s vysokou mírou sebevědomí a povýšenosti ji poučuje, dává pocítit svou převahu, až téměř k pohrdání. Bukowského příběh zprostředkovává hrozivé poselství: jednoho dne se může stát i tomu nejsilnějšímu, že ztratí kontrolu nad svým životem a chováním, pozná hranice svých možností a vrhne se do náruče katastrofě.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.