ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Jaroslav Žák, Hana Otčenášková - Burešová

Obsazení: 13 mužů, 5 žen

   Adaptace Hany Burešové (z let 1991-94) vychází ze stejnojmenné Žákovy divadelní hry z roku 1937 a z jeho knihy Študáci a kantoři, ze známých filmů Škola základ života a Cesta do hlubin študákovy duše i z režisérčiných vlastních školních zážitků.

   Na půdoryse jednoho školního roku (1937-38) v nejmenovaném českém maloměstském gymnáziu Burešová volně řadí scény z vyučování sexty, z přestávek, ze sborovny i z výletu a spojuje je patnácti dějově zasazenými dobovými šlágry (autorů Moravce, Maliny a dalších), které má hrát a zpívat kapela sextánů pod vedením nadaného a „odbojného“ studenta Jindřicha Benetky. Jeho vyloučením ze školy končí školní rok i doba „her a malin nezralých“; ve vzduchu visí předzvěst 2.světové války. Veselé i tíživé situace ze života študáků a kantorů nepostrádají groteskně-satirickou nadsázku ani melancholicko-nostalgický tón, osobitý humor tkví především ve specifickém jazyku, který míchá knižní sentence a dobový žargon školní mládeže.

   Text byl v této podobě uveden poprvé v divadle Labyrint 1994 a od té doby je uváděn profesionálními i amatérskými soubory, poslední inscenace v MdB získala hlavní cenu i cenu diváků na pardubickém Grandfestivalu smíchu 2011. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.