POSLEDNÍ SLAVNÉHO RODU

Radim Weber

Žánr: historická hra
Obsazení: 12 mužů, 4 ženy

   Král Václav III. byl posledním mužským potomkem rodu Přemyslovců. Začal vládnout jako král uherský, polský a český. Dle letopisců to byl mladík zhýčkaný, který si až nad míru užíval světských radovánek (pití, lehké holky a p.) a teprve později, údajně na domluvu cisterciáckých kněží (spíše však z důvodu vyspělosti), se zklidnil a mohl z něho být schopný panovník. Předpověď se však nemohla naplnit, protože byl roku 1306 za nejasných okolností zavražděn. Právě tato vražda dává v  příběhu prostor pro fantazii. Začíná seznámením Václava se svou budoucí ženou Violou Těšínskou a končí jeho smrtí.
   Účelem hry není držet se historických faktů. Ve hře se autorovi ve snu zjeví autor Zbraslavské kroniky Petr Žitavský a spolu nás provázejí příběhem až do smrti krále Václava III., kterou zde, dle fantazie autora, zosnoval  přítel královny Violy.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.