ČEKÁRNA BUDOUCNOST (Warteraum Zukunft, 2010)

Oliver Kluck

Překlad: Václav Cejpek, Monika Kučerová
Žánr: činohra
Obsazení: 1 a více herců (variabilní)

Protagonistou a antihrdinou Kluckova trpkého „Jedermann – Geschichte“ je průměrně úspěšný mladý inženýr Daniel Putkammer. Putkammer je muž bez vlastností dnešní doby, třicetiletý, bez vášně, bez vztahu, bez zálib a bez sociálních závazků. Revolta a vzpoura jsou mu cizí, v moderní společnosti přece už nejsou soupeři a problémy, proti kterým by stálo zato se bouřit… 

 

Putkammer - neschopný, bez životních plánů, se potácí ve směsici bezmoci, lhostejnosti a netečného přizpůsobování se. Adaptovaný na mašinérii pracovního světa, na vykořisťování samolibým šéfem, na šosáctví „kolegiálního“ prostředí. Neochoten přijmout zodpovědnost za sebe ani za jiné. Až teprve když dojde k tragické nehodě, otevře se mu možnost Warteraum Zukunft opustit.

 

Kluckův radikální text se ostře zařezává do problému "flegmatizmu dnešní doby". Ostrým jazykem a jízlivým humorem staví instrumentovaný koncert hlasů – obraz generace bez perspektiv v její neschopnosti převzít za nic a za nikoho zodpovědnost.

 

Výmarská  inscenace  Warteraum Zukunft  byla vybrána do soutěžního programu v rámci festivalu Mülheimer Theatertage 2011.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.