SCÉNA VE ČTYŘECH (Scène à quatre, 1959)

Eugène Ionesco

Překlad: Pavel Trtílek
Žánr: absurdní drama
Obsazení: 3 muži, 1 žena

V úvodu jsme svědky hádky mezi Dupontem a Durandem, kteří obcházejí stůl, na němž stojí tři květináče s květinami. Navzájem se osočují, aniž bychom věděli proč,  čímž dochází ke gradaci absurdní situace. Do hádky se zapojí i pan Martin s úmyslem ji utnout, ale marně.

Jakmile se hádka všech tří mužů vystupňuje, vstoupí Hezká dáma. Muži se rázem přestanou hádat a začnou se jí překotně dvořit, surově se o ni přetahovat, až jí stáhnou rukavičky, připraví ji o boty a shodí jí na zem kabelku. Zůstávají však v područí mechanismu, jenž je udržoval ve vzájemné hádce, a tak automaticky pokračují ve fyzickém přetahování se o Hezkou dámu a dohadování se o její přízeň, jako by byla neživou věcí, takže jí vzápětí utrhnou ruce, nohu a ňadra. A pokračovali by jistě dál, kdyby je Hezká dáma, živoucí marioneta, ze které zbylo jen torzo, vulgárním výkřikem nezastavila. Po zbývající noze pak přiskáče k hledišti a zdvořile se s diváky rozloučí.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.