DVĚ DÁMY V LETECH MÍŘÍ NA SEVER (Deux petites dammes vers le nord, 2010)

Pierre Notte

Překlad: Irena Novotná
Žánr: komedie
Obsazení: 2 ženy

 Dvě sestry v letech, Anette a Bernadette, se právě rozloučily s devadesátiletou matkou. Po obřadu se vydávají s urnou s matčiným popelem na pouť k otcovu hrobu. Chtějí mu oznámit smutnou novinu a pozdravit se s ním. Bohužel si nepamatují, kde leží, vybavují si jen, že kdesi na severu Francie. Pochovaný je už čtvrt století. Začíná dílem dobrodružná, dílem veselá a bláznivá cesta, na které se sestry popichují, špičkují, odkrývají staré vzpomínky, mezi řádky lze číst obavy z konečnosti existence a hrdinky se vyrovnávají se smrtí rodičů. Úsilí najít místo otcova posledního odpočinku je po mnoha peripetiích korunováno úspěchem a dámy dospějí k cíli. Ač se putování může jevit jako málo uvěřitelné, postavy obou sester jsou naproti tomu věrohodné, autor jim vdechl život a obdařil je vtipem.
     Hra je skvělou příležitostí pro dvě herečky. S kladným ohlasem u kritiky i u publika ji uvedly soubory ve Francii a v Belgii.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.