K TOBĚ, ZEMĚ ZASLÍBENÁ (Vers toi, Terre promise, 2006)

Jean-Claude Grumberg

Překlad: Kateřina Neveu
Žánr: činohra
Obsazení: 3 muži, 4 ženy, sbor

Zubařská tragédie z poválečných let nás zavádí do ordinace doktora Karla Spodka a seznamuje nás s příběhem manželů snažících se nalézt svůj předchozí šťastný život. Během války ztratili v koncentračním táboře mladší dceru a nyní se dozvídají, že se s nimi jejich první dcera, kterou ukryli před válečnými hrůzami v katolickém klášteře, už nechce setkat. Zatímco se jim po mnoha peripetiích podařilo vyhrát spor o ordinaci zabavenou během okupace nacisty, dceru se jim zpátky získat nepoštěstí.  Hra začíná v momentě, kdy pár začíná kvůli odmítavému postoji svého dítěte propadat absolutnímu zoufalství. Důležitou roli hraje v dramatu Chór, který s nadhledem referuje o rodinných událostech těsně po válce a vnáší do hry odlehčující tón, podobně jako autobiografická postava mladíka J.-C. (autora) se zkaženými zuby, která peripetie manželů sleduje z Karlova bolestiplného zubařského křesla. Spodkovi jsou oba židovského původu a tak, přestože jsou nevěřící, trpěli za války stejně jako všichni ostatní Židé. Bohužel ani po válce se jejich situace nezmění, neboť jsou svým okolím k židovství doslova odsouzeni, i když oni si s praktikujícími Židy nemají co říct. Karel nezná modlitby a říká o sobě: Jsem Francouz, nic jiného. Ale nakonec i on podlehne vnějším tlakům společnosti a přání vlastní ženy a společně utíkají před svými osobními problémy (ztráta obou dcer) hledat štěstí do Izraele. A tak je jejich odchod z rodné země téměř logickým vyústěním svízelné situace, přestože není vše řešícím šťastným koncem.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.